12.12.2022.
Uspješno proveden 19. naraštaj Temeljnog tečaja upravljanja osobljem

U Personalnoj upravi Glavnog stožera OSRH od 28. studenoga do 9. prosinca 2022., proveden je 19. naraštaj Temeljnog tečaja upravljanja osobljem kojeg je pohađalo 11 časnica i časnika iz sastava OSRH. Polaznike 19. naraštaja činili su pripadnici Hrvatske kopnene vojske, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“, Obavještajne pukovnije i Počasno zaštitne bojne.

Temeljni tečaj upravljanja osobljem je početni oblik funkcionalne izobrazbe časnika i dočasnika u funkcionalnom području upravljanja osobljem, a namijenjen je pripadnicima OSRH raspoređenim na ustrojbena mjesta u sastavu personalnih pododsjeka bojni i personalnih odsjeka pukovnija/brigada, te ostalim djelatnicima koji obavljaju poslove i zadaće iz ovog funkcionalnog područja.

Predavači na Temeljnom tečaju upravljanja osobljem bili su najstručniji i najiskusniji djelatnici iz područja upravljanja osobljem, odnosno to su bili pripadnici Uprave za ljudske potencijale MORH-a, Personalne uprave GS OSRH, Središnjice za upravljanje osobljem te Vojno stegovnog suda.

Personalni sustav u OSRH je vrlo kompleksan te ima mnogo elemenata koji određuju i usmjeravaju razvoj vojne karijere. Stoga je na tečaju kroz 25 nastavnih cjelina bilo pokriveno široko područje, pri čemu se doticalo svakog segmenta područja upravljanja osobljem. Uz teorijski dio tečaja, polaznici su imali i praktični dio gdje su rješavali razne zadaće i testove.

Temeljni tečaj upravljanja osobljem s prekidima se provodi od 1997. godine, i plan je kontinuirano nastaviti s njegovom provedbom, kako bi što veći broj personalnih djelatnika u OSRH dobio neophodna osnovna znanja potrebna za provedbu redovnih zadaća u funkcionalnom području upravljanje osobljem.

Foto: OSRH