24.11.2022.
Obuka rukovatelja sredstava klase V (UbS) 2022

Obuka za rukovatelja sredstava klase V provodila se od 3. listopada do 23. studenoga 2022. u Središtu za obuku i doktrinu logistike u Požegi.

Cilj navedene obuke je osposobljavanje rukovatelja UbS-a u provedbi zadaća skladištenja, čuvanja, održavanja i prevoženja ubojitih sredstava te pokretanje postupka zbrinjavanja kada UbS-u istekne vijek uporabe.

Zadaća obuke je usvajanje, ponavljanje i proširenje potrebnih teorijskih i praktičnih znanja i vještina iz područja poznavanja, skladištenja, čuvanja, prevoženja, rukovanja i održavanja sredstava klase V.

Polaznici su osposobljeni u poznavanju, rukovanju, skladištenju, čuvanju, prevoženju i održavanju sredstava klase V. Isto tako polaznici su upućeni u materijalno financijsko poslovanje i vođenje evidencije za navedena sredstva. Kroz program obuke polaznici su osposobljavani u pružanju hitne pomoći na bojištu kao i u osnove pružanja prve pomoći i higijene.

Provedeno je osposobljavanje polaznika za praktičnu primjenu stečenih znanja i vještina kod sredstava klase V te razvijanje sposobnosti spoznaje problema, mogućih opasnosti pri radu s ubojitim sredstvima i iznalaženje potpuno sigurnog načina za njihovo rješavanje. Obukom su obuhvaćena i znanja za primjenu mjera pirotehničke sigurnosti, zaštite na radu, PPZ i zaštite okoliša pri provedbi zadaća na sredstvima klase V. Obučne aktivnosti kroz teoretsku nastavu provodile su se u SzOiDL Požega dok je dio nastave i praktične obuke proveden u VSK „Doljani“. Nastavu su proveli djelatnici SzOiDL Požega iz Tehničke, Zdravstvene i Intendantske službe uz nemjerljiv doprinos strukovnih časnika i dočasnika iz VSK „Doljani“ i časnika iz LOS-a.

Obuku je uspješno završilo 11 polaznika a potvrdnice je uručio voditelj obuke bjn Dražen Terzić koji u Odsjeku za izobrazbu i doktrinu tehničke službe radi kao nastavnik.

Foto: S. Pran, H. Horvat