21.11.2022.
TCCC obuka u Zapovjedništva specijalnih snaga

Certificirani instruktori iz sastava Zapovjedništva specijalnih snaga organizirali su i proveli tijekom mjeseca studenoga, obuku iz prve pomoći – Tactical Combat Casualty Care (TCCC) za pripadnike tima specijalista za taktičku medicinu pri ATJ Lučko, sukladno Planu obuke za 2022. godinu.

Obuka se sastojala od teorijskog dijela nastave te od praktičnog dijela u kojem su polaznici primjenjivali stečeno znanje i vještine vezane uz pružanje prve pomoći i zbrinjavanja hitnih stanja u borbenoj situaciji. Praktičan dio izveden je u obliku simulacija i demonstracija na lutkama, nakon čega je dio vježbi proveden na otvorenom. Vježbe su organizirane u realnim vremenskim uvjetima inzistirajući na pravilnosti, preciznosti i brzini izvođenja. Pravodobno i ispravno pružena prva pomoć na mjestu nastanka ozljede često je od odlučujućeg značaja za preživljavanje ozlijeđenog, odnosno za uspjeh njegova daljnjeg liječenja i rehabilitacije.

Riječ je o jedinstvenom planu obuke pripadnika specijalnih postrojbi OS RH osmišljenom i usklađenom s NATO standardima (NATO SOF Medical Standards And Training Directive), kako bi se usvojila potrebna znanja i vještine iz područja medicinske struke propisanih NATO SOF standardima CLS (Combat Lifesaver) i AMFR (Advanced Medical First Responder). Program je dodatno prilagođen na temelju iskustva iz prethodnih obuka i naučenim lekcijama tijekom sudjelovanja u međunarodnim misijama i operacijama.

Cilj obuke je bio osposobljavanje specijalista za taktičku medicinu ATJ Lučko da po navedenim NATO standardima mogu samostalno izvršiti pružanje prve pomoći i upoznati ih s mjerama zbrinjavanja svih ranjenih, ozlijeđenih, naglo oboljelih osoba sa svrhom spašavanja života i sprječavanja daljnjeg pogoršanja zdravlja bilo u civilnom ili borbenom okruženju. Uz to cilj navedene obuke bila je i nadogradnja i usklađivanje već postojećih znanja pripadnika ATJ Lučko iz taktičke medicine po ATLAS Medical Standards and Procedures sa NATO TCCC standardima.

Foto: OSRH