18.08.2022.
Sudjelovanje pripadnika OS RH u DEEP aktivnosti

Dočasnici Oružanih snaga Republike Hrvatske, kao dio NATO DEEP pokretnog tima za obuku, sudjelovala su u vremenu od 24. srpnja do 11. kolovoza 2022. u provedbi Temeljnog tečaja za instruktore Oružanih snaga Iraka.

Časnički namjesnik Stipica Bolanča, prvi dočasnik Zapovjedništva za kibernetički prostor i časnički namjesnik Tihomir Slanac iz Ureda prvog dočasnika OS RH, sudjelovali su kao SME (Subject Matter Experts) Pokretnog tima za obuku (MTT - Mobile Training Team) u provedbi Temeljnog tečaja za instruktore iračkih Oružanih snaga. Uz naše visoke dočasnike, u sklopu DEEP tima, u provedbi ovog tečaja sudjelovali su i visoki dočasnici iz Velike Britanije, Turske, Kanade, SAD i Slovenije.

U sklopu provedbe tečaja tim je radio i na razvoju kurikuluma i nastavnih materijala za naredne tečajeve koje će ubuduće samostalno provoditi pripadnici iračkih OS. Naši su dočasnici, kao posebni gosti, sudjelovali i na raščlambi te završnoj ceremoniji Združenog tečaja vođenja za dočasnike (Joint NCO Leadership Course) kojeg su organizirale iračke OS uz pomoć tima iz NATO misije u Iraku (NMI).

Republika Hrvatska aktivno sudjeluje u NATO Programu za osnaživanje obrazovanja u obrani (NATO Defence Education Enhancement Programme - DEEP). Kroz DEEP program, kao reformski alat,članice NATO-a kao i njegovi partneri, pružaju praktičnu pomoć partnerskim zemljama u području razvoja i reforme profesionalnih vojno-obrazovnih institucija. Aktivnosti programa podrazumijevaju osposobljavanje nastavnog osoblja, razvoj kurikuluma, izravne konzultacije sa stručnjacima iz referentnih područja, kao i ostale aktivnosti iz područja izgradnje obrambenih institucionalnih kapaciteta.

Foto: NMI