11.05.2020.
Ljudski resursi

Ljudski resursi

Sredinom svibnja 2020. godine Oružane snage RH imaju 15605 pripadnika, od kojih 14325 djelatnih vojnih osoba i 1280 državnih službenika i namještenika.

GENERALI I ADMIRALI

23

ČASNICI

3010

DOČASNICI

5549

VOJNICI

5214

VOJNI SPECIJALISTI

529

DRŽAVNI SLUŽBENICI

307

NAMJEŠTENICI

973

UKUPNO

15605

 

Brojčana veličina osnovnih ustrojstvenih cjelina OS RH

UKUPNO DVO

UKUPNO DSiN

UKUPNO

GS OS RH i pristožerne postrojbe

2225

74

2299

Vojna predstavništva

18

0

18

HKoV

7073

151

7223

HRM

1363

171

1534

HRZ

1260

170

1430

Hrvatsko vojno učilište

502

97

599

Zapovjedništvo specijalnih snaga

273

5

278

Zapovjedništvo za potporu

1611

613

2224

UKUPNO

14325

1280

15605

  

Brojčana veličina OSRH prema spolnoj pripadnosti

časnik

dočasnik

vojnik

 vojni specijalist

državni službenik

namještenik

Ukupno

Spol

Σ

%

Σ

%

Σ

%

Σ

%

Σ

%

Σ

%

Σ

%

M

2505

82,59%

4988

89,89%

4643

89,05%

414

78,26%

67

21,82%

707

72,66%

13324

85,38%

Ž

528

17,41%

561

10,11%

571

10,95%

115

21,74%

240

78,18%

266

27,34%

2281

14,62%

Ukupno

3033

5549

5214

529

307

973

15605

Ažurirano 11. svibnja 2020.