31.07.2019.
Ljudski resursi

Ljudski resursi

Krajem srpnja 2019. godine Oružane snage RH imaju 15885 pripadnika, od kojih 14534 djelatnih vojnih osoba i 1351 državnih službenika i namještenika.

GENERALI I ADMIRALI

25

ČASNICI

3015

DOČASNICI

5442

VOJNICI

5523

VOJNI SPECIJALISTI

529

DRŽAVNI SLUŽBENICI

313

NAMJEŠTENICI

1038

UKUPNO

15885

 

Brojčana veličina osnovnih ustrojstvenih cjelina OS RH

UKUPNO DVO

UKUPNO DSiN

UKUPNO

GS OS RH i pristožerne postrojbe

2166

76

2242

Vojna predstavništva

18

0

18

HKoV

7365

168

7533

HRM

1405

174

1579

HRZ

1290

183

1473

Hrvatsko vojno učilište

399

99

498

Zapovjedništvo specijalnih snaga

251

5

256

Zapovjedništvo za potporu

1640

646

2286

UKUPNO

14534

1351

15885

  

Brojčana veličina OSRH prema spolnoj pripadnosti

časnik

dočasnik

vojnik

 vojni specijalist

državni službenik

namještenik

Ukupno

Spol

Σ

%

Σ

%

Σ

%

Σ

%

Σ

%

Σ

%

Σ

%

M

2523

82,99%

4901

90,06%

4931

89,28%

414

78,26%

71

22,68%

762

73,41%

13602

85,63%

Ž

517

17,01%

541

9,94%

592

10,72%

115

21,74%

242

77,32%

276

26,59%

2283

14,37%

Ukupno

3040

5442

5523

529

313

1038

15885

Ažurirano 31. srpnja 2019.