11.02.2019.
Ljudski resursi

Ljudski resursi

Sredinom veljače 2019. godine Oružane snage RH imaju 15549 pripadnika, od kojih 14151 djelatnih vojnih osoba i 1398 državnih službenika i namještenika.

GENERALI I ADMIRALI

23

ČASNICI

2985

DOČASNICI

5340

VOJNICI

5283

VOJNI SPECIJALISTI

520

DRŽAVNI SLUŽBENICI

317

NAMJEŠTENICI

1081

UKUPNO

15549

 

Brojčana veličina osnovnih ustrojstvenih cjelina OS RH

UKUPNO DVO

UKUPNO DSiN

UKUPNO

GS OS RH i pristožerne postrojbe

2030

81

2111

Vojna predstavništva

18

0

18

HKoV

7146

176

7322

HRM

1387

177

1564

HRZ

1278

181

1459

Hrvatsko vojno učilište

455

99

554

Zapovjedništvo specijalnih snaga

244

5

249

Zapovjedništvo za potporu

1593

679

2272

UKUPNO

14151

1398

15549

  

Brojčana veličina OSRH prema spolnoj pripadnosti

časnik

dočasnik

vojnik

 vojni specijalist

državni službenik

namještenik

Ukupno

Spol

Σ

%

Σ

%

Σ

%

Σ

%

Σ

%

Σ

%

Σ

%

M

2501

83,14%

4814

90,15%

4781

90,50%

404

77,69%

73

23,03%

802

74,19%

13375

86,02%

Ž

507

16,86%

526

9,85%

502

9,50%

116

22,31%

244

76,97%

279

25,81%

2174

13,98%

Ukupno

3008

5340

5283

520

317

1081

15549

Ažurirano 11. veljače 2019.