16.11.2020.
Životopisi zapovjednika i zamjenika zapovjednika

ZAPOVJEDNIK HVU-a

general-pukovnik Mate Pađen

General-pukovnik Mate Pađen rođen je 24. rujna 1962. u Ogulinu. U obranu suvereniteta RH uključio se u rujnu 1991. godine kao dragovoljac Domovinskog rata, a zatim kao pripadnik 143. brigade HV-a. Od vojnika tijekom Domovinskog rata prolazi niz stožernih i zapovjednih dužnosti: zapovjednik topničke bitnice, zamjenik i zapovjednik topničko-raketnog divizijuna, načelnik topništva brigade, zapovjednik Zbornog mjesta Ogulin zaključno s dužnošću zapovjednika brigade, a potom i pukovnije.

Nakon Domovinskog rata obnašao je niz visokih i odgovornih voditeljskih dužnosti, većinom u obrambenoj politici, planiranju i međunarodnoj vojnoj suradnji, uključujući dužnosti načelnika Odjela za provedbu programa MPRI (Military Professional Resources Inc.) u Glavnom stožeru Oružanih snaga RH 1996., načelnika Uprave za obrambenu politiku u Ministarstvu obrane 1998. - 2000., zamjenika načelnika te načelnika Uprave za vojnu strategiju i obrambeno planiranje 2000. - 2003., kao i načelnika Uprave za obrambeno planiranje i međunarodnu vojnu suradnju 2003.-2007. U studenome 2007. Odlukom Predsjednika Republike Hrvatske imenovan je na dužnost vojnog izaslanika Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, a u travnju 2008. godine imenovan je i na dužnost vojnog izaslanika Republike Hrvatske u Kanadi sa sjedištem u Washingtonu DC. Po povratku iz SAD-a imenovan je na dužnost zamjenika načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske za operacije 1. listopada 2012., a dužnost direktora Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske preuzima 1. lipnja 2014. Od 1. ožujka 2015. do 31.prosinca 2017. nalazi se na dužnosti vojnog predstavnika Republike Hrvatske pri NATO-u i EU-a u sastavu stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri NATO-u u Bruxellesu.

Na Vojno-tehničkom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1987. godine te stječe zvanje diplomiranog inženjera strojarstva. Na Sveučilištu nacionalne obrane (National Defense University) u Washingtonu DC, SAD, 1998. godine završava Industrial College of Armed Forces i stječe akademsku titulu magistra znanosti iz područja strategije nacionalnih resursa.

Od vojne i slijedno-rastuće izobrazbe general Pađen završio je: Zapovjedno-stožernu školu na Hrvatskom vojnom učilištu ”Petar Zrinski” u Zagrebu 1994/95.godine, Vojno-diplomatsku školu Ministarstva obrane RH u Zagrebu 1995. godine, Prijelazni tečaj za stožerne časnike na Hrvatskom vojnom učilištu u Zagrebu 1996. godine, Školu stranih jezika na Hrvatskom vojnom učilištu u Zagrebu 1996. godine, Defense Language Institut u San Antoniu u Sjedinjenim Američkim Državama 1997. godine, ICAF – NDU u Washingtonu DC, SAD, 1997/98.godine, Senior Executive Course u George C. Marshall Centru u Garmisch-Partenkirchenu u SR Njemačkoj 1999. godine i GFOAC (Generals Flag Officers and Ambassadors’ Course) NATO Defense College u Rimu, Italija, 2007. godine.

U čin general-pukovnika promaknut je u kolovozu 2020. Odlikovan je Spomenicom domovinske zahvalnosti za 5 i 10 godina, Spomenicom Domovinskog rata, Redom hrvatskog pletera, Redom hrvatskog trolista, Redom bana Josipa Jelačića, Redom kneza Branimira s ogrlicom te medaljama ”Oluja” i ”Iznimni pothvat”. Za doprinos razvoju suradnje između Oružanih snaga RH-a i SAD-a odlikovan je od Predsjednika SAD-a odličjem Legion of Merit.


ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA HVU-a

brigadni general dr. sc. Blaž Beretin

Brigadni general dr. sc. Blaž Beretin rođen je 2. veljače 1966. godine u Radovinu, Zadar. Nakon srednje pomorske škole, smjer nautika, diplomirao je na Vojnoj akademiji Ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane 1989., rod ZMIN, radarsko-računarska specijalnost.

Zapovjedno stožernu školu „Blago Zadroˮ na Hrvatskom vojnom učilištu „Petar Zrinski“ završio je u Zagrebu 1999./2000. kao i Ratnu školu „Ban Josip Jelačićˮ na Hrvatskom vojnom učilištu u Zagrebu, 2004./2005. godine.

Poslijediplomski doktorski studij završio je 2019. na Sveučilištu u Zadru na temu Geostrateška obilježja hrvatskog dijela Jadrana. Objavio je stručne/pregledne radove u interdisciplinarnim područjima znanosti te sudjelovao na nekoliko stručnih skupova uključujući i međunarodne.

U HV se priključio 1991. godine., te je tijekom Domovinskog rata, na bojištima Dalmacije i Like, obnašao niz zapovjednih dužnosti, od zapovjednika voda, satnije i bojne u 112. brigadi, a potom i u 9. gardijskoj brigadi.

Nakon Domovinskog rata također je obnašao visoke dužnosti kao što su: načelnik stožera i zapovjednik 9. gardijske brigade „Vukovi“ te zapovjednika 4. gardijske brigade „Pauci“. Potom je bio zapovjednik Pukovnije PZO, zapovjednik HRVCON u ISAF-u i zapovjednik Zapovjedništva za obuku i doktrinu „Fran Krsto Frankopan“. Na HVU dolazi s dužnosti zamjenika Glavnog inspektora obrane.

U čin brigadnog generala promaknut je 2014. godine.

Za obnašanje dužnosti odlikovan je Redom bana Jelačića, Redom hrvatskog trolista, Spomenicom domovinskog rata, Spomenicama domovinske zahvalnosti za 5 i 10 godina kao i za 25 godina te medaljama „Oluja“ i „ISAF“.

Za svoj rad više puta je nagrađivan i pohvaljivan od strane zapovjednika Zapovjedništva za izobrazbu i obuku, zapovjednika gardijske brigade, zapovjednika zbornog područja, Glavnog inspektora obrane i ministra obrane.

Oženjen je i otac dvoje djece.