19.03.2020.
Općenito o HRZ-u

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo razvija sposobnosti nadzora i zaštite zračnog prostora Republike Hrvatske te pruža potporu kopnenim i pomorskim snagama u združenim operacijama.

HRZ je nositelj i organizator zračne obrane Republike Hrvatske i ima važno mjesto i ulogu u ukupnoj vojnoj moći države. Taktički je nositelj razvoja i modernizacije rodova HRZ-a te je odgovorno za obuku i izobrazbu na granskoj razini, razvoj taktike i doktrine uporabe grane, personalnog upravljanja, profesionalnog razvoja i drugih važnih pitanja za razvoj grane.

Misija HRZ-a je nadzor i zaštita zračnog prostora Republike Hrvatske, sudjelovanje u združenim i međunarodnim NATO/UN/EU vođenim vojnim operacijama te provedba operacija pružanja pomoći civilnom institucijama u zemlji.

Od osnutka 1991. do danas granom HRZ-a su zapovijedali:

general zbora Imra Agotić od 1991. do 1996. godine,

general-pukovnik Josip Čuletić od 1996. do 2001. godine,

general-bojnik Josip Štimac od 2001. do 2002. godine,

general-bojnik Viktor Koprivnjak od 2002. do 2007. godine

general-bojnik Vlado Bagarić od 2007. do 2011. godine,

general-bojnik Dražen Ščuri od rujna 2011. do veljače 2016. godine,

general-bojnik Miroslav Kovač od 2016. do 2018. godine,

od 1. siječnja 2018. zapovjednik HRZ-a je brigadni general Mato Mikić.

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sastoji se od:

Zapovjedništva HRZ-a (ZHRZ),

91. Zrakoplovne baze (91. ZB),

93. Zrakoplovne baze (93. ZB),

Središta za obuku Hrvatskog ratnog zrakoplovstva „Rudolf Perešin“ (SzO HRZ i PZO „Rudolf Perešin“)

Bojne Zračnog motrenja i navođenja (b ZMIN) i

Zapovjedne satnije ZHRZ.


Adresa:

Vojarna "Pukovnik Marko Živković"

Klarići 50C

10410 Velika Gorica

 

Obuka u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu

Provedbom obuke u grani HRZ-a osigurava se optimalna razina borbene spremnosti radi provođenja nadzora i zaštite zračnog prostora RH. Razvija se i održava sposobnost radi sudjelovanja u međunarodnim NATO/UN/EU operacijama i misijama potpore miru, združenim operacijama i operacijama odgovora na asimetrične ugroze, kroz gransku i intergransku obuku.

Usredotočenom obukom na provedbu misija i zadaća osigurava se spremnost za provedbu humanitarnih operacija pružanja pomoći civilnom društvu u slučaju prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa.

Temeljne zadaće HRZ-a u obuci su sljedeće:

obuka osoblja i postrojbi u svrhu nadzora i zaštite zračnog prostora RH u svim meteorološkim uvjetima danju i noću,

obuka osoblja i postrojbi za sudjelovanje u međunarodnim NATO/UN/EU vođenim vojnim operacijama i misijama,

obuka pilota za izviđanje iz zraka u letenju po VFR danju i noću,

obuka letačkih posada za zračni prijevoz,

obuka osoblja, nastavnika letenja i postrojbi za letačku izobrazbu kadeta-pilota i učenika-letača,

obuka pilota i posada helikoptera za letenje noću pomoću NVG opreme,

obuka vojnih pilota (na avionu PC-9M) za simulaciju bliske zračne potpore,

obuka osoblja i postrojbi u cilju podizanja sposobnosti za zrakoplovno – tehničko održavanje glavnih i pomoćnih oružnih sustava u I i II stupnju,

obuka pilota i letačkih posada za gašenje požara zrakoplovima,

obuka letačkih posada za potragu i spašavanje zrakoplovima,

obuka letačkih posada za medicinsko prevoženje zrakoplovima,

obuka pojedinaca i postrojbi u osnovnim vojničkim vještinama.

Postrojbe HRZ-a provode obuku za nadzor i zaštitu zračnog prostora u sustavu NATINAMDS, a u suradnji s partnerima provodi zajedničku preduputnu obuku Mentorskih timova zrakoplovstva za RSM, dajući doprinos NATO inicijativi „Pametne obrane“ i razvoju Multinacionalnog središta za obuku pilota.

 

Projekt „Pametna obrana“

Sudjelovanjem u inicijativi NATO "Smart Defense" te EU inicijativi "Pooling And Sharing" koje su vezane trenutno uz obuku za NATO misije, a u budućnosti za uspješnije korištenje resursa i podizanje sposobnosti, HRZ provodi projekt zajedničke hrvatske-češke-mađarske-slovačke obuke savjetodavnih timova zrakoplovstva. Air Advisory Team Pre-deployment Training Course (AAT PTC) zajednički provode zrakoplovstva hrvatske, češke, mađarske i slovačke prije upućivanja svojih snaga u RSM. Zajednički projekt kojega su pokrenule Republika Hrvatska i Češka Republika snažno je potpomognut od strane SOCEUR-a te posebno od ISAF/NTM-a/NATC-a. Uspostavom RSM projekt i dalje ima potporu od strane zapovjedništva RSM kao i od strane njemu podređenih zapovjedništava (TAAC). U projekt obuke naknadno su se aktivno uključile Republika Mađarska i Slovačka Republika koje su se priključile obuci potpisom tehničkog sporazuma. Projekt se financira iz doniranih sredstava Multinational Helicopter Initiative-a (MHI).

Projekt AAT PTC predstavljao je temelj za razvoj Multinational Aviation Training Center (MATC), za koji je inicijativa pokrenuta od strane Republike Hrvatske, Češke Republike, Slovačke Republike i Sjedinjenih Američkih Država 21. veljače 2013. godine, a uspostavljeno je potpisivanjem MOU 24. lipnja 2015. godine između Republike Hrvatske, Češke Republike, Slovačke Republike i Republike Mađarske koja se projektu priključila 20. rujna 2013. godine.

Navedena inicijativa uspostave MATC prikazana je kao dobar primjer podizanja sposobnosti ostalim članicama saveza. Pored toga, naglašeno je da MATC, kao primjer pametne obrane, predstavlja jako dobar primjer suradnje, razmjene i unapređenja sposobnosti između članica NATO-a. U cilju dostizanja zahtjevanih sposobnosti dana 15. lipnja 2015. godine potpisano je pismo namjere za zajedničku inicijativu Republike Hrvatske, Republike Bugarske, Republike Mađarske i Republike Slovenije za ustrojavanje zrakoplovne postrojbe za specijalna djelovanja – SOATU. Kako se radi o zahtjevnom i dugoročnom projektu (do 2025. godine) multinacionalne suradnje, dobivena je potpora i pomoć od zapovjedništva NATO-a i NSHQ.


Potpora trenutnim operacijama

Obuka snaga za sudjelovanje u operacijama i misijama potpore miru usredotočena je na aktivnosti i zadaće izravno povezane sa specifičnostima konkretne operacije.

Resolute Support Mission (RSM)

RSM je misija koja je 1. siječnja 2015. godine nasljedila ISAF i osnovno joj je osigurati obuku, savjetovanje i pomoć Afganistanskim nacionalnim snagama sigurnosti (ANSF). U skladu s tim pripadnici HRZ-a koji sudjeluju u sastavu zajedničkog češko-hrvatskog zrakoplovnog savjetodavnog tima provode obuku i usredotočeni su na mentorske i savjetničke sposobnosti, kako bi dodatno osposobili pripadnike helikopterskih postrojbi na helikopteru Mi-17 Afganistanskog zrakoplovstva na aerodromu u Kabulu.

KFOR

Obuka je usredotočena na održavanje spremnosti helikopterskih postrojbi za dodijeljene zadaće.

 

Međunarodna vojna suradnja (MVS)

Aktivnosti MVS-a usmjerene su na suradnju u cilju uspješnijeg sudjelovanja u mirovnim misijama i operacijama potpore miru, provedbi planiranih vježbi te podupiru jačanje i razvoj sposobnosti sustava obrane uz ostvarivanje interoperabilnosti i kompatibilnosti u skladu s usvojenim Ciljevima sposobnosti.

Aktivnosti iz područja MVS-a provode se kroz područje bilateralne vojne suradnje (BVS), multilateralne vojne suradnje (MLVS), suradnje s NATO savezom i EU te suradnje na području M2M (Military to Military) kao dio BVS-a sa SAD.

HRZ ostvaruje suradnju s nizom bilateralnih partnera i vojno-diplomatskim zborom. Strateški partneri su: SAD, Republika Češka, Republika Mađarska, Republika Slovenija i Talijanska Republika. Suradnja s navedenim zemljama odvija se u svrhu razmjene iskustava iz područja obuke, dostizanja i realizacije zahtjeva Ciljeva sposobnosti. Suradnje sa zemljama u jugoistočnoj regiji provodi se kroz potporu zemljama članicama MAP i PzM.

Na prijedlog NATO saveza pokrenut je regionalni pristup protuzračnoj obrani balkanskih zemalja (BRAAD - Balkan Regional Approach on Air Defence) kojima je Republika Hrvatska vodeća nacija za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Makedoniju. Cilj ove inicijative je koordinirati i olakšati pristup država iz regije razvoju sposobnosti PZO, poboljšati radarsku pokrivenost i dijeljenje radarske slike, poboljšati interoperabilnost između nacija koje sudjeluju u inicijativi te značajno smanjiti troškove u razvoju navedenih sposobnosti. Korisnost projekta BRAAD (inicijativa) očituje se u potpori RH partnerskim zemljama u okruženju s ciljem približavanju NATO savezu.

Na marginama sastanka ministara obrane NATO saveza, 27. veljače 2014. u Bruxellesu, sklopljen je trilateralni MOU između Republike Hrvatske, Crne Gore i Vrhovnog savezničkog zapovjedništva snaga za Europu (SHAPE) vezano uz integraciju Crne Gore u NATO-ov program razmjene podataka o situaciji u zračnom prostoru (Air Situation Data Exchange - ASDE). Cilj ASDE programa je priprema država aspirantica za povezivanje u NATO-ov integrirani sustav protuzračne i proturaketne obrane (NATINAMDS). Odlukom Sjevernoatlantskog vijeća iz 2011. godine, Republika Hrvatska određena je za državu domaćina ASDE filtra za susjedne države aspirantice, Crnu Goru te Bosnu i Hercegovinu. Usuglašavanjem i potpisom Tehničkog sporazum sa Crnom Gorom, otpočeo je proces instaliranja sustava ASDE. Krajem veljače 2016. godine instaliran je sustav ASDE u CRC Podvornica i povezan sa VOC Golubovci (Podgorica), čime je Projekt ASDE s Crnom Gorom završen, a sustav ušao u operativnu uporabu.

Posebni oblik suradnje ostvaren je s prestavnicima Kraljevskog Zrakoplovstva Sultanata Oman (RAFO) kroz školovanje i osposobljavanje njihovih pilota-učenika i pilota-instruktora na avionu PC-9. Kroz proces su prošla tri naraštaja pilota-učenika, a u tijeku je školovanje i četvrtog naraštaja.

U cilju dostizanja NATO standarda s Italijom, Mađarskom i Slovenijom provedeni su stručni sastanci o razmjeni iskustava iz područja nadzora zračnog prostora u okviru sustava NATINAMDS.

 

Mirovne misije i operacije potpore miru

Postrojbe i pripadnici HRZ-a sudjeluju u mirovnim misijama UN (MINURSO i UNMOGIP) i dvije NATO operacije potpore miru. Težište sudjelovanja je u operacijama pod vodstvom NATO saveza, a iste se odnose na RSM i KFOR.

U RSM, HRZ sudjeluje s osobljem u sklopu hrvatsko-češkog zrakoplovnog savjetodavnog tima.

U KFOR-u, HRZ zadaće provodi s dva srednja transportna helikoptera (Mi-171Sh/Mi-8 MTV-1) i njihovim posadama, zemaljskim osobljem za održavanje helikoptera i stožernim osobljem u zapovjedništvu KFOR-a.

 

Povjesnica

Članovi aeroklubova Sinj i Split još u listopadu 1990. godine na športskom aerodromu Sinj osnovali su Samostalno zrakoplovno odjeljenje Split (SZO Split). Od 28. travnja 1991. SZO Split djeluje u sastavu 4. brigade Zbora narodne garde, a od 1. lipnja 1991. djeluje kao Samostalni zrakoplovni vod 4. brigade. Koristeći zrakoplovnu tehniku svojih klubova (C-172, C-188, UTVA-5, AN-2 i DO-28) ovaj je vod prvi počeo s izviđanjem, uvježbavanjem, prevoženjem ljudstva i tehnike te diverzantskim akcijama oduzimanja tehnike, naoružanja i streljiva iz skladišta bivše JNA, a početkom lipnja 1991. godine izvršili su prvi borbeni let.

U listopadu 1991. godine, pri zapovjedništvu Operativne zone Osijek, osnovan je prvi Samostalni zrakoplovni vod Osijek (SZV) koji se bazirao u zračnoj luci u Đakovu). Ovaj je vod bio uključen u potporu kopnenim snagama toga područja, u borbenim djelovanjima i dostavi humanitarne pomoći stanovnicima Vukovara.

Nešto kasnije, u studenome 1991. iz tog se voda formira i Samostalna zrakoplovna desetina Bjelovar, a na sportskom letjelištu Čakovec osnovana je Eskadrila lake avijacije višestruke namjene.

Početkom devetog mjeseca 1991. godine postrojbe Hrvatske vojske preuzimaju zrakoplovne baze i zračne luke Lučko, Pula i Divulje, a u prosincu iste godine i zrakoplovnu bazu Pleso.

Preuzimanjem baza započinje osnivanje zapovjedništava zrakoplovnih baza Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i prvih zrakoplovnih eskadrila. U Splitu je formirana Mješovita zrakoplovna eskadrila, na Plesu Prva lovačka eskadrila, u Puli Druga lovačka eskadrila, u Zadru Eskadrila jurišnog zrakoplovstva.

Cijelo vrijeme ustrojavanja zrakoplovnih postrojbi neprijateljsko zrakoplovstvo izvodilo je borbena djelovanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Stoga se nametnula potreba organiziranja djelotvornog sustava protuzrakoplovne zaštite.

Razvoj sustava zračnog motrenja i dojavljivanja otpočeo je tek nakon oslobađanja vojarni od JNA, ponajprije u Bjelovaru, Zagrebu i Varaždinu. Tada je u posjed Hrvatske vojske došao veći broj radarskih uređaja, koji su od neuporabljivosti u samo dva mjeseca osposobljeni za uporabu, što je omogućilo uspostavu radarskih postaja u Slavoniji i Dalmaciji. Time je praktički bio organiziran sustav zračnog motrenja i navođenja (ZMIN). Sustav je u prosincu 1991. godine konačno uspostavljen osnivanjem brigade ZMIN. Uvođenjem prvih radara u operativnu uporabu brigada ZMIN je odigrala presudnu ulogu: otkrivene su i praćene stotine ciljeva i time dan doprinos ravnoteži snaga na bojištu. Djelotvornost brigade ZMIN i gubici koji su nanešeni neprijateljskoj vojsci izravno su utjecali na značajno manju uporabu neprijateljskoga zrakoplovstva. Početna dionica u razvoju zrakoplovne i protuzračne obrane okončana je utemeljenjem Zapovjedništva HRZ-a i PZO-a 12. prosinca 1991. godine.


Kronologija osnivanja postrojbi HRZ-a

17. listopada 1990. Osnovano Samostalno zrakoplovno odjeljenje Split

10. studenog 1990. Osnovan Samostalni zrakoplovni vod u Slavonskome Brodu

Lipanj 1991. Formiran Samostalni zrakoplovni vod IV brigade

28. lipnja 1991. Osnovana Mješovita eskadrila višestruke namjene Čakovec

Rujan 1991. Osnovana 92. ZB Pula (Pula)

6. rujna 1991. Osnovana 3. bojna ZMIN Osijek

16. rujna 1991. Osnovana 2. bojna ZMIN Split

23. rujna 1991. Na Lučko slijeće prvi helikopter Mi-8 (ratni plijen). Dan preleta se slavi kao Dan 94. ZB Lučko (Zagreb – Lučko)

30. rujna 1991. Osnovana Satnija za održavanje i razvoj ZMIN

6. listopada 1991. Osnovana 1. bojna ZMIN Zagreb – Kurilovec

13. listopada 1991. Zapovijed o privremenom formiranju zb Lučko i Mješovite zrakoplovne grupe

15. listopada 1991. Formiran Samostalni zrakoplovni vod Osijek (demobiliziran je 10.svibnja 1992.)

15. listopada 1991. Osnovana vojarna Podvornica

20. listopada 1991. Osnovana Satnija hrvatskih umjetnika pri Glavnom stožeru HV

Studeni 1991. Osnovana 1. radarska postaja Đakovo.

Studeni 1991. Osnovana radarska postaja Vinkovci

6. studenog 1991. Osnovana Mješovito zrakoplovna eskadrila (Split - Divulje)

6. studenog 1991. U Puli formirana Eskadrila lovačke avijacije

6. studenog 1991. U Zadru, pod zapovjedništvom GS formirana Eskadrila jurišne avijacije

25. studenog 1991. ZSV Osijek

26. studenog 1991. Osnovano Samostalno zrakoplovna desetina Bjelovar (uzletište Nova Rača)

9. prosinca 1991. Osnovana je Mješovita eskadrila

12. prosinca 1991. Osnovano Zapovjedništvo HRZ i PZO (Zagreb)

16. prosinca 1991. Osnovan Zrakoplovno tehnički zavod Velika Gorica

21. prosinca 1991. Osnovana brigada ZMIN

25. prosinca 1991. Osnovana ZB Pleso (Zagreb)

17. siječnja 1992. Osnovana 21. eskadrila lovačkih zrakoplova (Zagreb – Pleso)

25. veljače 1992. Osnovana logistička baza Lob Kerestinec (Zagreb – Kerestinac)

21. ožujka 1992. Osnovana ZB Zadar

21. ožujka 1992. Osnovana 24. eskadrila lovačkih zrakoplova (Zadar)

21. ožujka 1992. Osnovana 26. eskadrila lakih trenažnih zrakoplova (Zadar)

11. travnja 1992. Osnovana radarska postaja Čakovec (godinu dana kasnije preimenovana u "N.Š. Zrinski"

27. travnja 1992. Osnovan Zavod za zrakoplovnu medicinu (Zagreb)

5. svibnja 1992. Osnovana 27. eskadrila transportnih zrakoplova (Zagreb – Lučko)

15. prosinca 1992. Osnovano Zrakoplovno nastavno središte Zadar (Šepurine) čija je sljednica Središte za obuku HRZ-a i PZO-a "Rudolf Perešin"

Ožujak 1993. Osnovana 74. satnija vojne policije

28. travnja 1993. Osnovana 279. satnija veze

6. kolovoza 1993. Osnovana zb Divulje

21. rujna 1993. Osnovana 20. eskadrila za djelovanje na moru (Split)

21. rujna 1993. Osnovana 22. eskadrila lovačkih zrakoplova (Pula)

21. rujna 1993. Osnovana 23. eskadrila lovačkih zrakoplova (Zagreb – Pleso)

21. rujna 1993. Osnovana 25. eskadrila izvidničkih zrakoplova (Pula)

21. rujna 1993. Osnovana 29. eskadrila borbenih helikoptera (Zagreb-Pleso)

10. travnja 1994. Osnovana zrakoplova protupožarna skupina

Lipanj 1994. Počela s radom 277. satnija za elektronsko djelovanje

13. rujna 1994. Osnovana 205. raketna brigada

12. listopada 1994. Na poligonu Grabešćak (Dugi otok) održana najsloženija međugranska vježba HV Posejdon 94.

10. travnja 1995. Osnovano Zrakoplovno vojno učilište. Danas nosi naziv Središte za obuku HRZ-a i PZO-a “Rudolf Perešin“

Pothvati

Početak obrane od agresije i ustrojavanja Hrvatskog ratnog zrakoplovstva obilježilo je nekoliko jedinstvenih pothvata:

25. listopada 1991. godine pilot Rudolf Perešin sa zračne luke u Bihaću zrakoplovom MiG-21R prelijeće u Austriju, u zračnu luku Klagenfurt. Zbog opasnosti nije mogao sletjeti na područje Republike Hrvatske. Taj događaj je na određeni način internacionalizirao borbu RH za neovisnost, a Perešinov odlazak iz JNA prenijele su sve svjetske TV kuće.

4. veljače 1992. satnik Danijel Borović sa zračne luke u Bihaću zrakoplovom MiG-21bis prelijeće u Pulu. Danijel Borović je danas pukovnik u miru.

15. svibnja 1992. satnik Ivan Selak sa zračne luke u Užicama zrakoplovom MiG-21bis prelijeće u Zagreb na Pleso. Brigadir Ivan Selak radio je kao probni pilot u Zapovjedništvu HRZ-a, a danas je u miru.

15. svibnja 1992. natporučnik Ivica Ivandić sa zračne luke u Užicama zrakoplovom MiG-21bis prelijeće u Split. Ivica Ivandić je danas pukovnik u miru.

O entuzijazmu hrvatskih zrakoplovaca svjedoči primjer pilota Marka Živkovića koji je početkom listopada 1991. godine izviđačke zadaće izvršavao motornim zmajem. O tome govore i drugi primjeri. Za potrebe protuzrakoplovne obrane IV brigade Samostalni zrakoplovni vod Split je izradio pokretni radar dometa 25 milja te je na zrakoplov UTVA-75 ugradio nosač za rakete OSA i ciljnik za noćno djelovanje. Pripadnici postrojbe sami su projektirali bombe i upaljače. Prvi samostalni vod Osijek je u CESNU-172 ugradio nosač za avionske bombe jedinstvene 'ručne' izrade (bombe izrađene od plinskih boca), a na zrakoplov AN-2 uređaj za satelitsku navigaciju (GPS) pomoću kojeg su mogli izvršavati zadaće i noću. Iako su prva djelovanja zrakoplova i pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva po učinku bila relativno skromna, u psihološkom pogledu njihovi učinci su nemjerljivi.

Naoružavanje, vježbe, borbena djelovanja

Na isteku ratne 1991. godine, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo je imalo 36 zrakoplova, jedan helikopter, 6 radara, 180 pilota, 700 djelatnika ZMIN-a i zrakoplovno-tehničke službe, tri zrakoplovne baze i Zrakoplovno tehnički zavod Velika Gorica. Do kraja 1993. u sastav HRZ-a ulaze borbeni zrakoplovi MiG-21bis, borbeni helikopteri Mi-24D/V i transportni helikopteri Mi-8 MTV. Sustavnom izobrazbom letača i tehničara te uvježbavanjem tijekom međugranskih vježbi stvarali su se uvjeti i mogućnosti za potpunu uporabu HRZ-a u planiranim oslobodilačkim operacijama Hrvatske vojske.

HRZ svoju punu snagu i sposobnosti pokazuje uporabom letjelica u oslobodilačkim akcijama i vježbama. Prvo je bila Maslenica 1993. godine. Već 1994. godine u združenoj intergranskoj vježbi Posejdon 94, HRZ pokazuje visoki stupanj osposobljenosti i uvježbanosti. Nakon toga slijede značajne operacije za oslobađanje teritorija RH (Bljesak, Ljeto 95, Oluja, Južni potez i Maestral) u kojima se dostignute sposobnosti i uvježbanost pokazuje u borbenim djelovanjima.

Tijekom 1995. godine, u najvećim oslobodilačkim operacijama Hrvatske vojske, Bljesku i Oluji, HRZ je dokazalo svoju presudnu važnost. Tada su, između ostalog, izvedene akcije zaštite zračnog prostora, jurišna djelovanja te desanti pješačkih postrojbi.

U vojno redarstvenoj operaciji Oluja, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo je sudjelovalo sa svim svojim ljudstvom i sredstvima. U cijelosti je ispunilo postavljene zadaće - bez gubitaka ljudstva i tehnike. Dragocjena iskustva stečena u ratu, poslužila su kao dobar putokaz u školovanju mlađih pilota kao i za daljnju organizacijsku izgradnju Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u miru.