13.01.2020.
Središte za međunarodne vojne operacije „Josip Briški“

1.Misija

2.Povjesnica

3.Ustroj

4.Zapovjednik

5.Aktivnosti

6.Tečajevi i obuke

7.Detaljnije o tečajevima

8.Vojarna "Vitez Damir Martić"

9.Lokacija

10.Adresa


Misija

Osposobljavati pripadnike OS RH, državnih institucija i stranih oružanih snaga za stožerne i druge dužnosti u NATO/EU/UN vođenim operacijama.

Nadzirati proces obuke postrojbi i namjenski organiziranih snaga za sudjelovanje u NATO/EU/UN operacijama u tijeku.


Povjesnica

Središte za međunarodne vojne operacije „Josip Briški“ ustrojeno je 2001. godine kao pristožerna postrojba GS OS RH koja je, pored obuke, imala i mjerodavnosti u odabiru, pripremi, opremanju i praćenju sudionika međunarodnih vojnih operacija iz sastava OS RH. Nositelj ustrojavanja i prvi zapovjednik Središta bio je brigadir Ivan Beneta.

Preustrojem 2007. godine spomenute mjerodavnosti prenose se na druge nositelje unutar OS RH, a Središte postaje sastavni dio Zapovjedništva za obuku i doktrinu „Fran Krsto Frankopan“ Hrvatske kopnene vojske te mijenja naziv u Obučno središte za međunarodne vojne operacije, sa bitno promijenjenom misijom i pripadajućim zadaćama usmjerenim prvenstveno na obuku i pripremu pojedinaca i postrojbi za sudjelovanje u operacijama potpore miru. Početkom 2015. Središte ustrojbeno izlazi iz sastava Zapovjedništva za obuku i doktrinu „Fran Krsto Frankopan“ te postaje direktno podređena postrojba zapovjedništva Hrvatske kopnene vojske, s neznatno promijenjenom misijom kojoj su pridružene nove zadaće sukladno potrebama Hrvatske kopnene vojske i OS RH. U 2020. godini, planiranim preustrojem, Središte će opet biti postrojba Zapovjedništva za obuku i doktrinu „Fran Krsto Frankopan“.

1. listopada 2019. godine u spomen i sjećanje na tragično preminulog skupnika Josipa Briškog, pripadnika Zapovjedništva specijalnih snaga, Središte mijenja naziv u Središte za međunarodne vojne operacije „Josip Briški“. SMVO „Josip Briški“ pod novim imenom nastavlja razvijati zahtijevane sposobnosti i intenzivnu suradnju sa nacionalnim i drugim centrima za obuku te tako doprinositi ispunjenju preuzetih obaveza Republike Hrvatske u međunarodnim vojnim operacijama.


Ustroj

Središte za međunarodne vojne operacije „Josip Briški“ se sastoji od šest ustrojstvenih jedinica: Zapovjedništva, Odsjeka za potporu, Odsjeka za planiranje, razvoj i ocjenjivanje, Odsjeka za NATO i EU, Odsjeka za UN te Odsjeka za tečajeve posebne namjene.


Zapovjednik

Brigadir Ivan Miloš rođen je 1971. godine u Tomislavgradu, Bosna i Hercegovina. U Hrvatsku vojsku pristupio je 1. srpnja 1991. godine u 3. gardijsku brigadu „Kune” te je obnašao dužnosti zapovjednika voda, zapovjednika satnije te zapovjednika 1. mehanizirane bojne „Sokolovi” u Gardijsko oklopno-mehaniziranoj brigadi. Nakon završetka Ratne škole „Ban Josip Jelačić“, 1. srpnja 2017. godine imenovan je na dužnost zapovjednika Središta za međunarodne vojne operacije „Josip Briški“.

Završio je Temeljnu časničku izobrazbu 1996. godine, Naprednu časničku izobrazbu 2000. godine, a treću razinu slijedno rastuće izobrazbe za časnike završio je 2006. godine na Hrvatskom vojnom učilištu u Zagrebu. S uspjehom je pohađao „Canadian Forces Language School”, Ontario, Kanada, „NATO Force Protection Course”, Oberammergau, Njemačka te druge tečajeve u RH. Rješenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske iz 2004. godine utvrđen mu je akademski naziv profesor tjelesne i zdravstvene kulture. Dva je puta sudionik međunarodnih snaga za sigurnost i pomoć ISAF u Afganistanu: 2009. godine kao satnijski mentor u pješačkom OMLT-u i 2012. godine kao mentor zapovjednika bojne i čelnik mentorskog tima.

Tijekom vojne karijere višestruko je nagrađivan i pohvaljivan na svim razinama. S razine ministra obrane RH nagrađen je samokresom i pohvaljen od Predsjednice Republike Hrvatske 2015. godine. Odlikovan je Spomenicom Domovinskog rata, Spomenicom domovinske zahvalnosti, Redom hrvatskog trolista te medaljom „Bljesak”.


Aktivnosti

Središte razvija, planira, provodi te ocjenjuje obuku civilnih i vojnih polaznika za sudjelovanje u NATO/EU/UN operacijama potpore miru. Na godišnjoj razini Središte provodi desetak tečajeva tematski orijentiranih na dobivenu misiju te više desetaka ostalih obučnih i srodnih aktivnosti kroz mobilne timove, a za potrebe ostalih sastavnica HKoV-a i OS RH. Središte provodi i sve vrste preduputnih obuka za NATO/EU/UN operacije potpore miru za pripadnike OSRH te savezničkih i partnerskih zemalja, kao i za djelatnike MORH-a te drugih ministarstava i tijela državne uprave RH.


Tečajevi i obuke

1.Tečaj za vojne promatrače UN-a (UNMOC)

2.UN tečaj o zaštiti civila u operacijama potpore miru (UNPOC)

3.Tečaj za stožerne časnike UN-a (UNSOC)

4.Tečaj za stožerno osoblje NATO-a (NATO SOC)

5.Tečaj civilno-vojne suradnje na taktičkoj razini (TCIMIC)

6.Tečaj zajedničke sigurnosne i obrambene politike EU (EU CSDP)

7.Tečaj osnova pregovaranja (TOP)

8.Orijentacijski tečaj psiholoških operacija (PSYOPS)

9.Obuka „Preživljavanje, izbjegavanje, otpor, izvlačenje“ (S.E.R.E.)

Provedba na zahtjev

1.Tečaj za moderatore i komentatore vojnih vježbi (TMKVV)

2.Tečaj osnova operacija potpore miru (TOOPM)

Preduputne obuke

UN misije:

UNIFIL (UN Interim Force in Lebanon)

UNMOGIP (UN Military Observer Group in India and Pakistan)

MINURSO (UN Mission for the Referendum in Western Sahara)

NATO misije:

Resolute Support Mission in Afganistan

NATO Peace Support Operation in Kosovo

NATO's enhanced Forward Presence in Poland

NATO's enhanced Forward Presence in Lithuania

NATO Mission Iraq

Mobilni obučni timovi

Osnove operacija potpore miru

Preživljavanje, izbjegavanje, otpor, izvlačenje – S.E.R.E.

Osnove pregovaranja

Posebna važnost u razvoju i provedbi tečajeva dana je međunarodnoj prepoznatljivosti Središta te je između ostaloga Središtu dodijeljena službena certifikacija UN-a za tri tečaja: Tečaju za vojne promatrače (UNMOC), Tečaju za stožerne časnike UN-a (UNSOC) te Tečaju za zaštitu civila u operacijama potpore miru (UNPOC). Certifikacija tečajeva UN -a iznimno je kompleksna te vremenski traje više od godinu dana, a završnu ocjenu daje poseban tim iz sjedišta UN-a u New Yorku koji prati provedbu tečaja cijelo vrijeme njegova trajanja. U tijeku je recertifikacija dvaju UN tečajeva (UN POC i UN MOC).


Detaljnije o tečajevima

SMVO KATALOG TEČAJEVA 2020 HRV


Vojarna "Vitez Damir Martić"

Središte je smješteno u vojarni "Vitez Damir Martić" koja je uređena sukladno međunarodnim standardima. Objekti i sadržaji u vojarni omogućuju kvalitetno provođenje svih oblika aktivnosti Središta (tečajevi, seminari, konferencije i slično), ali služe i za domaćinstvo događanja koje organiziraju ostale ustrojstvene jedinice OS RH i MORH-a. Spomenute aktivnosti odvijaju se u dvije moderno opremljene multimedijalne učionice te niz manjih kabineta koji su funkcionalno opremljeni na najvišoj razini.

Središte posjeduje i kino salu, konferencijsku dvoranu, teretanu i vlastitu knjižnicu sa značajnim fondom literature iz područja vojnih znanosti, međunarodnih odnosa te beletristike.

Za smještaj polaznika služi poseban objekt s 15 smještajnih jedinica u kojima je moguće smjestiti 47 osoba u jednokrevetnim, dvokrevetnim, trokrevetnim i četverokrevetnim sobama, uz prateće i zajedničke sadržaje po uzoru na inozemna središta. Središte posjeduje i 9 apartmana koji su namijenjeni za smještaj stranih instruktora i polaznika, a isti su trenutno u fazi potpune rekonstrukcije i opremanja te bi trebali biti završeni do kraja 2020. godine.

Pod upravom trgovačkog društva „Pleter” neposredno uz vojarnu se nalazi i smještajni objekt „Hostel Rakitje“ s 30 smještajnih cjelina i pripadajućom kantinom koja radi 24 sata. Restoran ima kapacitet 200 sjedećih mjesta i mogućnost pripreme jela po narudžbi te časnički klub „Barbara” s vlastitom terasom, uređen u njemačkom (bavarskom) stilu, koji se koristi za prigodne domjenke te posebna događanja.


Lokacija

Središte za međunarodne vojne operacije „Josip Briški“ smješteno je u vojarni "Vitez Damir Martić" u Rakitju, administrativno je u sastavugradaSvete Nedelje, 10 km zapadno od Zagreba.


Adresa

Središte za međunarodne vojne operacije „Josip Briški“

Stari hrast 53, Rakitje

10437 Bestovje