30.01.2019.
Središte za međunarodne vojne operacije

1. Misija

2. Ustroj

3. Lokacija

4. Adresa

5. Vojarna "Vitez Damir Martić"

6.  Zapovjednik

7. Aktivnosti

8. Međunarodni tečajevi

9. Nacionalni tečajevi

10. Detaljnije o tečajevima

11. Povjesnica


Misija

Osposobljavati pripadnike OS RH, državnih institucija i stranih oružanih snaga za stožerne i druge dužnosti u NATO/EU/UN vođenim operacijama.

Nadzirati proces obuke postrojbi i namjenski organiziranih snaga za sudjelovanje u NATO/EU/UN operacijama u tijeku. 

Ustroj

Središte za međunarodne vojne operacije se sastoji od šest ustrojstvenih jedinica: zapovjedništva, Odsjeka za potporu, Odsjeka za planiranje, razvoj i ocjenjivanje, Odsjeka za NATO i EU, Odsjeka za UN te Odsjeka za tečajeve posebne namjene.

 

Lokacija

Središte za međunarodne vojne operacije smješteno je u vojarni "Vitez Damir Martić" u Rakitju, grad Sveta Nedelja, 10 km zapadno od Zagreba.


Adresa

Središte za međunarodne vojne operacije

Stari hrast 53

10437 Bestovje

 

Vojarna "Vitez Damir Martić"


Središte je smješteno u vojarni "Vitez Damir Martić" koja je uređena sukladno međunarodnim standardima te je trenutno jedan od najuređenijih objekata OS RH. Objekti i sadržaji u vojarni omogućuju kvalitetno provođenje svih oblika aktivnosti Središta (tečajevi, seminari, konferencije i slično) ali i za domaćinstvo događanja koje organiziraju ostale ustrojstvene jedinice OS RH i MORH-a. Istome služe dvije moderno opremljene multimedijalne učionice te niz manjih kabineta koji su funkcionalno opremljeni na najvišoj razini.

Središte posjeduje i kino salu, konferencijsku dvoranu, teretanu i vlastitu knjižnicu sa značajnim fondom literature iz područja vojnih znanosti, međunarodnih odnosa te beletristike.

Za smještaj polaznika služi poseban objekt s 15 smještajnih jedinica u kojima je moguće smjestiti do 50 osoba u jednokrevetnim, dvokrevetnim, trokrevetnim i četverokrevetnim sobama, uz prateće i zajedničke sadržaje po uzoru na inozemna središta. Središte posjeduje i 9 apartmana koji su namijenjeni za smještaj stranih instruktora i polaznika, a isti su trenutno u fazi potpune rekonstrukcije i opremanja te bi trebali biti završeni do kraja 2015. godine.

Pod upravom trgovačkog društva „Pleter” u vojarni se nalazi smještajni objekt hotelske razine s 30 smještajnih cjelina i pripadajućom kantinom koja radi 24 sata, restoran koji ima kapacitet 200 sjedećih mjesta i mogućnost pripreme jela po narudžbi te časnički klub „Barbara” s vlastitom terasom, uređen u njemačkom (bavarskom) stilu, koji se koristi za prigodne domjenke te posebna događanja.

 

Zapovjednik


Brigadir Ivan Miloš rođen je 1971. godine u Tomislavgradu, Bosna i Hercegovina. Na dužnost zapovjednika Središta za međunarodne vojne operacije imenovan je 1. srpnja 2017. U Hrvatsku vojsku pristupio je 1. srpnja 1991. godine u 3. gardijsku brigadu „Kune” te je od tada neprekidno u gardijskoj brigadi na dužnostima od zapovjednika voda do konačno zapovjednika 1.mehanizirane bojne „Sokolovi” u Gardijsko oklopno-mehaniziranoj brigadi.

Završio je Temeljnu časničku izobrazbu 1996. godine, Naprednu časničku izobrazbu 2000. godine, a treću razinu slijedno rastuće izobrazbe za časnike završio je 2006. godine na Hrvatskom vojnom učilištu u Zagrebu. S uspjehom je pohađao „Canadian Forces Language School”, Ontario, Kanada, „NATO Force Protection Course”, Oberammergau, Njemačka te druge tečajeve u RH. Rješenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske iz 2004. godine, utvrđen mu je akademski naziv profesor tjelesne i zdravstvene kulture. Dva je puta sudionik međunarodnih snaga za sigurnost i pomoć ISAF u Afganistanu: 2009. godine kao satnijski mentor u pješačkom OMLT-u i 2012. godine kao mentor zapovjednika bojne i čelnik mentorskog tima.

Tijekom vojne karijere višestruko je nagrađivan i pohvaljivan na svim razinama. S razine ministra obrane RH nagrađen je samokresom i pohvaljen od Predsjednice Republike Hrvatske 2015. godine. Odlikovan je Spomenicom Domovinskog rata, Spomenicom domovinske zahvalnosti, Redom hrvatskog trolista te medaljom „Bljesak”.

 

Aktivnosti Središta

Središte razvija, planira, provodi te ocjenjuje obuku civilnih i vojnih polaznika za sudjelovanje u NATO/EU/UN operacijama potpore miru. Na godišnjoj razini Središte provodi 13 tečajeva tematski orijentiranih na dobivenu misiju te više desetaka ostalih obučnih i srodnih aktivnosti kroz mobilne timove, a za potrebe ostalih sastavnica HKoV-a i OS RH. Središte provodi i sve vrste preduputnih obuka za NATO/EU/UN operacije potpore miru za pripadnike OSRH te savezničkih i partnerskih zemalja, kao i za djelatnike MORH-a te drugih ministarstava i tijela državne uprave RH.

 

Međunarodni tečajevi


1. Tečaj za stožerno osoblje NATO-a (NATO SOC)

2. UN tečaj o zaštiti civila u operacijama potpore miru (UNPOC)

3. Tečaj radio veza u operacijama potpore miru (RADCOM)

4. Tečaj za medijske izvjestitelje (MIKS) (provodi se na zahtjev)

5. Tečaj za vojne promatrače UN-a (UNMOC)

7. Tečaj civilno-vojne suradnje na taktičkoj razini (TCIMIC)

8. Orijentacijski tečaj sigurnosne politike i operacija EU (EUSPOOC)

9. Tečaj za stožerne časnike UN-a (UNSOC)

10. Tečaj za NATO KFOR timove za suradnju i promatranje (KFOR LMT PDC) (provodi se na zahtjev)

11. Komunikacijsko –informacijski sustavi u OPM (CISPSOC) (provodi se na zahtjev)
Nacionalni tečajevi


1. Obuka „Preživljavanje, izbjegavanje, otpor, izvlačenje“ (S.E.R.E.)

2. Tečaj osnova pregovaranja (TOP)

3. Tečaj za moderatore i komentatore vojnih vježbi (TMKVV)

4. Tečaj osnova operacija potpore miru (TOOPM) (provodi se na zahtjev)

5. Orijentacijski tečaj psiholoških operacija (PSYOPS) (pilot)Poseban naglasak u razvoju i provedbi dan je međunarodnoj prepoznatljivosti Središta te je između ostaloga Središtu dodijeljena službena certifikacija UN-a za tri tečaja: Tečaju za vojne promatrače, Tečaju za stožerne časnike UN-a te Tečaju za zaštitu civila u operacijama potpore miru. Certifikacija tečajeva UN -a iznimno je kompleksna te vremenski traje više od godinu dana, a završnu ocjenu daje poseban tim iz sjedišta UN-a u New Yorku koji prati provedbu tečaja cijelo vrijeme njegova trajanja. Sukladno dodijeljenim certifikacijama te ostalim objektivnim pokazateljima (zastupljenost programa Središta u drugim međunarodnim središtima, razmjena instruktora i njihov značaj kod provedbe aktivnosti drugih nacionalnih Središta i dr.) Središte je trenutno jedno od pet vodećih UN središta u svijetu. U tijeku je (započeta u 2015.) certifikacija NATO i EU tečajeva (Tečaja za stožerne časnike NATO-a i Orijentacijskog tečaja sigurnosne politike i operacija EU-a) .


Detaljnije o tečajevima

SMVO KATALOG 2019 HRV


Povjesnica


Središte za međunarodne vojne operacije ustrojeno je 2001. godine kao pristožerna postrojba GS OS RH koja je pored obuke imala mjerodavnosti u odabiru, pripremi, opremanju i praćenju sudionika međunarodnih vojnih operacija iz sastava OS RH. Preustrojem 2007. godine spomenute mjerodavnosti prenose se na druge nositelje unutar OS RH, a Središte postaje sastavni dio Zapovjedništva za obuku i doktrinu „Fran Krsto Frankopan“ Hrvatske kopnene vojske te mijenja naziv u Obučno središte za međunarodne vojne operacije, sa bitno promijenjenom misijom i pripadajućim zadaćama usmjerenim prvenstveno na obuku i pripremu pojedinaca i postrojbi za sudjelovanje u operacijama potpore miru. Početkom 2015. Središte ustrojbeno izlazi iz sastava Zapovjedništva za obuku i doktrinu „Fran Krsto Frankopan“ te postaje direktno podređena postrojba zapovjedništva Hrvatske kopnene vojske, s neznatno promijenjenom misijom kojoj su pridružene nove zadaće sukladno potrebama Hrvatske kopnene vojske i OS RH.