23.12.2022.
Sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga RH u DEEP aktivnosti

U sastavu NATO programa unaprjeđenja vojne izobrazbe (NATO Defense Education Enhacement Program - DEEP) u Kraljevini Maroko, od 3. do 17. prosinca 2022. sudjelovao je prvi dočasnik Središta za obuku pješaštva i oklopništva ZOD-a „Fran Krsto Frankopan“ Hrvatske kopnene vojske časnički namjesnik Zdenko Karasek.

Aktivnost je provedena u Kraljevskoj školi oklopništva OS Kraljevine Maroko koja je smještena u gradu Meknes, 130 km istočno od Rabata.

Časnički namjesnik Karasek je na aktivnosti sudjelovao kao dio stručnog tima NATO-a (Subject Matter Expert) na razvoju Plana i programa Temeljnog tečaja vođenja. Tečaj će biti pridodan trenutnim planovima izobrazbe dočasnika, koja u OS Kraljevine Maroko traje dvije godine. U provedbi ove aktivnosti uz našeg dočasnika, u sklopu DEEP tima, sudjelovali su i visoki dočasnici Slovenije i Kanade.

Aktivnost se odvijala u dva dijela. U prvom je proveden tečaj „Sustavni pristup obuci“ (Systems Aproach to Training) sukladno NATO smjernicama Bi-SC za izobrazbu i pojedinačnu obuku (Bi-SC Education and Individual Training 075-007). Kroz predavanja i radionice obrađene su teme: Analiza potreba za provedbu tečaja, Faza projektiranja/oblikovanja tečaja, Razvojna faza tečaja, Implementacija tečaja i Ocjenjivanje tečaja.

U drugom dijelu, na temelju stečenih znanja iz proteklog tjedna pristupilo se razvoju Temeljnog tečaja vođenja (Basic Leadership Course) za polaznike dočasničke škole oklopništva sukladno Non-Commisioned Officers Professional Military Educarion Reference Curriculum. Tečaj je razvijen kroz područja: vođenje, etika, komunikacija, razvoj osoblja i odnosi časnika i dočasnika.

Tijekom aktivnosti pripadnici Oružanih snaga Kraljevine Maroko pokazali su interes za funkcioniranje dočasničkog lanca potpore te su iskazali interes za razmjenu iskustava i dokumentacije koja definira rad DLP.