16.12.2022.
Obuka sigurne i terenske vožnje

U Središtu za obuku i doktrinu logistike u Požegi od 12. do 16. prosinca 2022. provedena je obuka sigurne i terenske vožnje te uporabe vitla na lakim terenskim vozilima.

Sigurna vožnja daje polaznicima pravu spoznaju o tome što znači zaustaviti vozilo u cestovnim uvjetima pri različitim brzinama i na podlogama različite kliznosti. Simuliranjem kritičnih situacija u potpuno kontroliranim uvjetima polaznici uvježbavaju različite tehnike kočenja, sa ili bez primjene ABS-a izbjegavajući pri tom prepreke, a zadržavajući upravljivost i nadzor nad vozilom.

Terenski dio obuke proveden je dijelom na namjenski izgrađenoj stazi za terensku vožnju na logističkom vježbalištu „Glavica“, a dijelom po šumskim i cestovnim putovima. Nakon provedene obuke, pet polaznika osposobljeno je za pravilno reagiranje vozilom u mogućim kritičnim situacijama u prometu na cestama. Isto tako su osposobljeni za samostalno upravljanje terenskim vozilom u svim cestovnim i terenskim uvjetima uz uporabu uređaja koji omogućavaju bolju prohodnost te su upoznati sa sigurnosnim mjerama prilikom korištenja vozila.

Polaznik obuke vojnik Igor Ivanek, pripadnik bojne za opću logističku potporu, opisuje obuku kao vrlo korisnu i zanimljivu gdje je stekao znanje i iskustvo koje će mu koristiti.

Foto: ZZP / G.Mažar