09.09.2022.
Završeno Hrvatsko predsjedanje Forumom obalnih straža

Završetkom 13. Plenarne sjednice Foruma europskih obalnih straža (ECGFF), koja je od 5. do 7. rujna 2022. održana u Splitu, ulogu države predsjedateljice od Republike Hrvatske preuzela je Kraljevina Belgija.

U mandatu kojeg je Republika Hrvatska preuzela u srpnju prošle godine u Parizu, unatoč ograničenjima uvjetovanih pandemijom koronavirusa, uspješno su prevladani svi organizacijski izazovi u radu izvršnih tijela hrvatskog predsjedanja Forumom: međuresornog predsjedništva, projektnog ureda i projektnih timova u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvu poljoprivrede i Ministarstvu unutarnjih poslova.

U mandatnom razdoblju održane su tri stručne radionice i to radionica na temu “Modern Technologies in the Fisheries Control System putem videokonferencije te “Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) Cross-Sectorial Cooperation and Regional Approach” u Lisabonu, Portugal i Multipurpose Maritime Operation – best practices” u Cavtatu. Održan je i sastanak skupine za kibernetičku sigurnost (Cybersecurity Working Group Meeting) u Splitu u organizaciji Ministarstva obrane RH i Uprave za pomorstvo i ribarstvo Europske komisije (Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries – DG MARE). Ova skupina inicirana je zbog rastućih prijetnji uzrokovanih kibernetičkim napadima na pomorski promet, industriju, energetsku mrežu i logističke kapacitete. Radna skupina radi na daljnjem poboljšanju procesa razmjene informacija o kibernetičkim incidentima koji ciljaju pomorsku zajednicu te unaprjeđenju međusektorske i prekogranične suradnje.

Republika Hrvatska kao članica EU pridružila se ovom Forumu zbog iznimnog značaja zajedničke međunarodne i međuagencijske suradnje zemalja članica i agencija EU u iznalaženju učinkovitih odgovora na sigurnosne izazove u području zaštite granice na moru, sigurnosti plovidbe, traganja i spašavanja, zaštite mora od uljnih onečišćenja, nadzor ribarstva, ilegalne trgovine ljudima i narkoticima. Izbor tema zasigurno je doprinio poboljšanju sustava nadzora mora i granica na morima EU.

Središnji, ujedno i posljednji događaj u godini predsjedanja bila je Plenarna konferencija na kojoj je stotinu sudionika iz dvadeset zemalja članica i europskih institucija raspravljalo o temama značajnim za razvoj i jačanje međusobne suradnje u zaštiti mora i morskih resursa, pomorstva i pomorskog prometa. Usklađeno međuresorno djelovanje svih sastavnica u provedbi predsjedanja Forumom rezultiralo je boljim međusobnim razumijevanjem specifičnosti s kojima se nositelji zadaća na moru susreću u svom radu.

Predsjedanje Forumom posebno je doprinijelo podizanju razine spremnosti u provedbi zajedničkih koordiniranih aktivnosti i provedbi međuresorne suradnje između tijela državne uprave u Republici Hrvatskoj. Zajedničkim naporima i poboljšanjem suradnje štitimo vlastite i zajedničke interese na moru povećanjem spremnosti za provođenje sigurnosnih operacija na moru kako unutar tako i izvan granica EU.

U sklopu Plenarne sjednice provedena je i međuresorna vježba COASTEX 22, demonstracijski prikaz dijela sposobnosti svih tijela državne uprave namijenjenih za zaštitu interesa RH na moru te uz sudjelovanje snaga EU agencija. Sa zapovjednog broda vježbe OB SB-73 “Faust Vrančić” vježbom je zapovijedao zamjenik zapovjednika Obalne straže RH kapetan bojnog broda Zoran Medvidović.

U sklopu 13. Plenarne sjednice ECGFF, priređena je izložba fotografija pripadnika Obalne straže RH stožernog narednika Josipa Kevrića pod nazivom “Hrvatska ratna mornarica”, a za sudionike sjednice organiziran je svečani koncert u Hrvatskom narodnom kazalištu Split.

Foto: HRM / D. Mišić