22.07.2022.
Rotacija na dužnosti u Zapovjedništvu operacije EU NAVFOR MED – IRINI

Uoči odlaska u operaciju natporučnika Vincara primio je zapovjednik Hrvatske ratne mornarice kontraadmiral Ivo Raffanelli koji je istaknuo: “Svaka nova zadaća sjajna je prilika za učenje i usavršavanje. Vjerujem da ćete je iskoristiti u najvećoj mogućoj mjeri. Iskustvo koje ćete pritom steći biti će od posebnog značaja kako za vas, tako i za Oružane snage u cjelini. Želim vam puno uspjeha u ovom izazovu”.

Natporučnik Vincar u Oružane snage RH pristupa 2008. godine, a u Hrvatsku ratnu mornaricu 2019. godine. U misiju odlazi iz Središta za obuku HRM-a “Petar Krešimir IV” s dužnosti časnika za obuku. Ovo je njegov treći angažman u operacijama potpore miru.

Foto: HRM / M. Siriščević