09.06.2022.
Završetak 5. tečaja za prvog dočasnika voda

U Dočasničkoj školi (DŠ) “Damir Tomljanović Gavran” u srijedu, 8. lipnja 2022. održana je svečanost povodom završetka 5. Tečaja za prvog dočasnika voda (TPDV) gdje su polaznicima uručene potvrde o pohađanju tečaja.

Obuka 5. TPDV provedena je od 16. svibnja do 8. lipnja 2022. u vojarni “123. brigade HV” u Požegi te na vojnom poligonu “Gašinci”, a uspješno je završilo 27 polaznika pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Nakon provedenog teoretskog dijela obuke u vojarni “123. brigade HV” tečaj je 24. svibnja 2022. nastavljen na VP “Gašinci” gdje se pristupilo provedbi praktičnih oblika izobrazbe predmeta Opća taktika, tj. praktičnih vježbi koje su ujedno i težište samog tečaja.

Cilj tečaja je stjecanje kompetencija za dužnost prvog dočasnika voda u dijelu provedbe borbenih djelovanja i koncipiranja obuke u postrojbi.

Tečaj je usmjeren na dužnosti, zadaće i odgovornosti prvog dočasnik voda prema kojima je on odgovoran za brigu o vojnicima i dočasnicima, oružju i opremi, za pojedinačnu osposobljenost pripadnika voda kao i za osposobljenost do razine posade – posluge – desetine. Tijekom borbenih djelovanja prvi dočasnik je odgovoran za paljbenu potporu, opskrbu, prikupljanje i procesuiranje ratnih zarobljenika, tretman i evakuaciju ranjenika, uspostavljanje područja okupljanja, uspostavu točke okupljanja blizu cilja ili ophodnog uporišta, te je zadužen za uspostavu i nadzor sigurnosti.

Tečaj za prvog dočasnika voda sadržajno se nastavlja na drugu razinu dočasničke izobrazbe (Temeljnu dočasničku izobrazbu), tako da proširuje kompetencije zapovjednika desetina u području poučavanja i obučavanja, odnosno izgrađuje kompetencije poučavanja i obučavanja 1. dočasnika voda.

S obzirom da je prvi dočasnik voda ujedno i prvi suradnik zapovjednika voda, odnosno njegov zamjenik, polaznici su se tijekom provedbe vježbi, pored uloge prvog dočasnika voda kao težišne, stavljali i u uloge zapovjednika voda i zapovjednika desetine, te su odrađivali različite zadaće kroz koje su bili praćeni i ocjenjivani od strane instruktora.

Foto: OSRH / M. Jalšovec