18.05.2022.
Posjet Visoke dočasničke izobrazbe Armiji Republike Sjeverne Makedonije

Sukladno Planu međunarodne obrambene suradnje za 2022., od 26. do 30. travnja 2022. provedena je aktivnost međunarodne bilateralne vojne suradnje pod nazivom “MKD 02 HVU-VDI – Posjet Visoke dočasničke izobrazbe (VDI) Armiji Republike Sjeverne Makedonije”.

Glavni cilj posjeta bilo je unapređenje suradnje na planu vojnog obrazovanja dočasnika i mogućnosti školovanja pripadnika Armije Republike Sjeverne Makedonije na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman”, proširenje i razvoj partnerstva kroz razmjenu i prenošenje iskustava te unaprjeđenje interoperabilnosti dočasničkih lanaca potpore dviju prijateljskih i partnerskih zemalja.

Domaćin posjeta bio je prvi dočasnik Armije Republike Sjeverne Makedonije, glavni narednik Brane Petreski. Tijekom tri dana posjeta Visoka dočasnička izobrazba gostovala je u brojnim postrojbama i ustanovama Armije Republike Sjeverne Makedonije. Posjećeno je Zapovjedništvo za operacije u Kumanovu (Komanda za operacii), a u Petrovcu su posjećene 1. pješačka brigada (1. pešadiska brigada) kao i Zrakoplovno krilo (Vozduhoploven VING).

Proveden je i posjet Zapovjedništvu za obuku i doktrinu (Komanda za obuka i doktrini) u Velesu, institucionalnoj domeni razvoja časnika i dočasnika Armije Republike Sjeverne Makedonije, a VDI je bio prisutan na nastavnom satu, pilot-tečaju starijih dočasnika Armije Republike Sjeverne Makedonije (3. razina SRID). Posjet je završen prezentiranjem Centra za obuku na vodi.

Domaćini su istaknuli zahvalnost za potporu OSRH u razvoju Dočasničkog lanca potpore školovanjem dočasnika na HVU. Sastav Visoke dočasničke izobrazbe činili su pukovnik Goran Ozanjak, zamjenik zapovjednika Dočasničke škole “Damir Tomljanović Gavran”, časnički namjesnik Siniša Šurmin, voditelj odsjeka VDI, časnički namjesnik Vlado Derdić, viši instruktor VDI te polaznici 20. naraštaja VDI.

Do sada je 14 pripadnika Armije Republike Sjeverne Makdonije završilo Visoku dočasničku izobrazbu u Hrvatskoj kojima su tijekom ovoga posjeta uručene uspomenice.

Foto: HVU