20.12.2021.
Promocija 11. naraštaja prve razine slijedno-rastuće dočasničke izobrazbe vojnih specijalista

U vojarni “123. brigade HV” u Požegi u petak, 17. prosinca 2021. provedena je svečanost završetka 11. naraštaja prve razine slijedno-rastuće dočasničke izobrazbe vojnih specijalista u Dočasničkoj školi “Damir Tomljanović Gavran”.

Izobrazbu u vremenu od 29. studenog do 17. prosinca 2021. pohađalo je deset polaznika kojima je na završetku izobrazbe uručeno uvjerenje o završetku izobrazbe i svjedodžba.

Dočasnička izobrazba vojnih specijalista namijenjena je djelatnim vojnim osobama na dočasničkim i vojničkim dužnostima, državnim službenicima i namještenicima iz Oružanih snaga Republike Hrvatske i osobama s tržišta rada. Kandidate se osposobljava u temeljnim znanjima i vještinama potrebnim za vođenje tima ili skupine i obnašanje dočasničkih dužnosti specijalističkih znanja. Nastavni sadržaji osiguravaju uspješan prijelaz iz statusa vođeni u status vođe.

Cilj izobrazbe je stjecanje kompetencija za obnašanje dužnosti vojnih specijalista – dočasnika od kojih su najznačajnije: biti vođa vojnika, znati odgovoriti na postavljenu zadaću, zahtjev i izazov i raditi sve što se od vođe očekuje.

Foto: HVU / M. Jalšovec