01.12.2021.
Provedena taktička vojna vježba SYNAX PRINCE 21

U Središtu za nadzor zračnog prostora Bojne zračnog motrenja i navođenja, 24. studenoga 2021. provedena je taktička vojna vježba SYNAX „PRINCE 21“, glavni obučni događaj bojne ZMIN u 2021. godini.

PRINCE 21 je sintetička (simulacijska) zračna vježba kategorije Collective Defence razine 3 (operacije u tijeku - CUROPS) sa zadaćom provjere funkcija NATO integriranog sustava protuzračne i proturaketne obrane (NATINAMDS). Zadaća vježbe bila je uvježbavanje operativnih funkcija NATINAMDS u sukobu kako bi se realno reflektirale potencijalne „Real World“ situacije koje predstavljaju izazov za integrirani sustav protuzračne i proturaketne obrane zračnog prostora Europe.

Cilj vježbe „PRINCE 21“ bio je uvježbavanje i evaluacija osoblja u sustavu NATINAMDS za zračne operacije unutar dodijeljenog područja odgovornosti s naglaskom korištenja propisanih procedura u vrijeme sukoba, uvježbavanje C2 funkcije u sustavu NATINAMDS, upravljanje zračnim prostorom (Airspace Management), generiranje prepoznate radarske slike (RAP) te uvježbavanje intraregionalne komunikacije, razmjene podataka i NATO procedura izvješćivanja u uvjetima sukoba.

U vježbi „PRINCE 21“ korišteni su sintetički generirani Air Track-ovi na sintetičkoj radarskoj slici. Tijekom vježbe provedena je popuna operativnog osoblja te simulirana komunikacija prema nadređenoj strukturi. Dio sastava provodio je redovne zadaće u nadzoru zračnog prostora, a ostatak osoblja sudjelovao je u vježbi.

U tehničkom smislu za potrebe vježbe korišten je ISP interaktivni programski paket za izradu simulacija kao alat za generiranje simulacijskih tragova.

Provedbi vježbe, u SzNZP Podvornica, nazočili su načelnici i predstavnici Odjela Zapovjedništva HRZ-a.

Djelatnici SzNZP pokazali su izuzetnu motiviranost i sinkroniziran timski rad. Obučenost i stručnost djelatnika rezultat je provedene obuke u inozemstvu i u postrojbi. Pravovremenim i pravilnim reakcijama na incidente (povrede i ugroze u zračnom prostoru, napadačka djelovanja na simulirane vojne lokacije) pokazana je osposobljenost djelatnika, a u skladu s važećim NATO propisanim procedurama, nacionalnim dokumentima i zapovijedima. Svi sudionici vježbe pokazali su visoku razinu spremnosti za provedbu zadaća i operativnih mogućnosti SzNZP-a, čime su dokazali jamstvo sigurnosti i suverenosti zračnog prostora RH.

Zapovjednik bojne ZMIN pukovnik Krešimir Tafra i sudionici na vježbi, tijekom raščlambe vježbe, izrazili su zadovoljstvo pokazanom uvježbanošću i stručnošću skupine koja je provodila vježbu, kako provoditelja simulacijskih aktivnosti pod vodstvom voditelja vježbe (EXCON), tako i skupine koja je sigurno i trenutno reagirala na događaje u zračnom prostoru.

Ovakve vježbe omogućavaju provjeru osposobljenosti NATO deklariranih snaga iz sastava OSRH u provedbi procedura, test komunikacija i primjeni operativnih dokumenata u sustavu NATINAMDS. Osnovna dobrobit ove vježbe je uvježbavanje pripadnika postrojbe za rad na ISP (simulacijske vježbe na nacionalnoj razini za uvježbavanje vlastite postrojbe) test operativnih procedura u situaciji provedbe zračnih operacija na velikom prostoru koje zahtijevaju složenu operativnu koordinaciju s nadređenom zapovjednom strukturom.