04.10.2021.
U Središtu za borbenu obuku provedena vježba na zemljištu „GROM 21/3“

U Središtu za borbenu obuku Zapovjedništva za obuku i doktrinu„Fran Krsto Frankopan“na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“ kod Slunja, od 24. rujna do 1. listopada 2021. održana je vježba na zemljištu „GROM 21/3“ u kojoj su sudjelovali pripadnici 3. mehanizirane satnije 2. mehanizirane bojne „GROM“ iz Gardijske-mehanizirane brigade kao ocjenjivana postrojba, pripadnici 3. satnije 2. oklopno-mehanizirane bojne „PUMA“ iz Gardijske-oklopno mehanizirane brigadekao suprotna strana tenadziratelji/motritelji iz Središta za borbenu obuku kao ocjenjivači.

Direktor vježbe (EXDIR) bio je pukovnik Samir Mršić iz GMBr, a čelnik ocjenjivačkog tima (ETC) bojnik Hajdar Mujačić iz SBO-a.

Cilj vježbe na zemljištu “GROM 21/3” je utvrđivanje obučenosti 3. mehanizirane satnije 2. mb „GROM“ u provedbi taktika, tehnika i procedura koje podupiru misiju obrane.

Zadaće koje su se tražile od postrojbe uključivale su procedure vođenja postrojbe, taktičke hodnje, posjedanje i rad u taktičkom području prikupljanja, taktičko kretanje, zaposjedanje područja obrane, provedbu obrane te konsolidaciju i reorganizaciju.

Ocjenjivana postrojba je ispunila sve propisane standarde koji su pred nju bili postavljeni prilikom izvršavanja traženih zadaća.

Završetkom vježbe na zemljištu „GROM 21/3“ završen je ciklus ocjenjivanja sve tri mehanizirane satnije iz 2. mb „GROM“ gardijske-mehanizirane brigade u 2021. koje je provelo Središte za borbenu obuku.

Foto: OSRH / Z. Jarni