30.09.2021.
Zapovjedništvo za potporu provelo vojnu vježbu MINIEX

Zapovjedništvo za potporu provelo je od 20. do 24. rujna na vojnom poligonu “Gašinci” vježbu na zemljištu MINIEX. Riječ je o glavnom obučnom događaju Zapovjedništva za potporu, na kojem je sudjelovao 121 pripadnik te postrojbe.

Vježba je provedena u cilju reocjenjivanja snaga u skladu s NATO-ovim Ciljevima sposobnosti CsP 1501. Ocjenjivane su ustrojstvene cjeline Bojne za opću logističku potporu, Vod za pretovar, Vod za opskrbu klase III i dva tima za kontrolu kretanja.

Na vježbi je, uz reocjenjivanje sposobnosti snaga ZZP-a, prikazana uvježbanost i osposobljenost deklariranih snaga u skladu sa zahtijevanim sposobnostima te integracija snaga kroz usklađena djelovanja primjenom taktika, tehnika i procedura. U simuliranim uvjetima bojišta i događaja stvoreno je realno okružje u kojem su ocjenjivane sastavnice demonstrirale svoje sposobnosti. Sastavnice je vrednovao ocjenjivački tim ZZP-a u ukupno sedam područja, a na kraju su dobile status snaga spremnih za izvršenje misije.

Provedbom vježbe zadovoljeni su glavni obučni ciljevi: od reocjenjivanja sposobnosti snaga, planiranja i provedbe operacija, izrade planskih dokumenata, uspostave elemenata zapovijedanja i nadzora, uvježbavanja procedura kretanja i demonstracije osnovnih taktičkih sposobnosti – prikrivanja, prebacivanja, izviđanja, do sposobnosti integracije borbenih funkcija i zajedničkog djelovanja manevarskih postrojbi i postrojbi borbene potpore.

Časnik za raspoređivanje vježbe bio je zapovjednik Zapovjedništva za potporu general- pukovnik Mladen Fuzul, časnik za provedbu vježbe načelnik Stožera – zamjenik zapovjednika ZzP-a brigadni general Ivan Raos, a direktor vježbe načelnik Odjela za operativne poslove i obuku ZzP-a brigadir Darko Vuković.

Reocjenjivanom postrojbom zapovijedao je zapovjednik Bojne za opću logističku potporu brigadir Bruno Špoljar. Ocjenjivački tim na čelu s brigadirom Draženom Sebastijanom činilo je 27 pripadnika. Provedbu vježbe pratili su i predstavnici Odjela za nadzor borbene spremnosti Operativne uprave Glavnog stožera OSRH na čelu s brigadirom Tihomirom Belasom.

Foto: ZZP