18.08.2021.
Canadair u akciji gašenja požara u Tinju

Jedan avion Canadair CL-415 iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH angažiran je u utorak, 17. kolovoza 2021. u poslijepodnevnim satima na gašenju požara na požarištu Tinj u Zadarskoj županiji.

Tijekom današnjeg dana dva aviona Canadair CL-415 bila su angažirana na gašenju požara na požarištu Otavica – Svilaja u Šibensko-kninskoj županiji, nakon čega su s požarišta Otavica – Svilaja preusmjereni na požarište Radošić u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a zatim su s požarišta Radošić preusmjereni na požarište Vrgorac u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Također, jedan avion Airtractor AT-802 bio je angažiran na protupožarnom izviđanju na ruti Zadar – Dubrovnik – Zadar.

Od početka II. faze Protupožarne sezone 21. lipnja do 17. kolovoza 2021., zračne snage Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH su sudjelovale u gašenju 74 požara i 52 protupožarna izviđanja u županijama priobalja.

Kopnene snage PP NOS-a OS RH su bile angažirane 2. i 3. kolovoza 2021. sa po 26 vojnika na gašenju požarišta Seget Gornji u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Tim bezposadnih zrakoplovnih sustava angažiran je 11 puta i ostvario je 11 letova sa besposadnim zrakoplovnim sustavom „ORBITER 3“ u trajanju 28:45:00 sati u cilju provedbe protupožarnih izviđanja i izviđanja opožarenih površina.

HRZ /D.Vujević