09.07.2021.
Završena obuka obučavatelja za C-IED/UXO procedure u Inženjerijskoj pukovniji

Na obuci obučavatelja za C-IED/UXO procedure, koja se od 28. lipnja do 9. srpnja 2021. provela u vojarni „110. brigade HV“ – Kamensko i vojnom poligonu „33. inženjerijske brigade“ – Cerovac, obučavalo se 19 polaznika, petorica iz InžP HKoV, četiri pripadnika Gombr-e i deset pripadnika Gmbr.

Svi polaznici obuke pokazali su i iznimno visoku razinu samoinicijativnosti, a iskustva stečena u NATO vođenim operacijama ISAF i RS te UN vođenoj operaciji UNIFIL, uspješno su implementirana u provedbu obuke. Pridržavajući se smjernica za zaštitu pripadnika u ekstremnim meteorološkim uvjetima, u ovom slučaju visokih dnevnih temperatura, obuku su uspješno završili svi polaznici te su im u vojarni „110. Brigade HV“ u Kamenskom, 9. srpnja 2021., uručene Potvrde o osposobljenosti za obučavatelje C-IED/UXO procedura. Potvrde su uručene u Dočasničkom klubu InžP od strane zapovjednika Pionirske satnije InžP, satnika Renata Mendeša i voditelja obuke, poručnika Tomislava Vukovića, također iz Pionirske satnije InžP. Oni su pri podjeli pohvalili sve polaznike, istaknuvši zadovoljstvo uloženim trudom i maksimalnim angažiranjem tijekom provedbe obuke a također i izrazitom homogenošću skupine sastavljene od pripadnika iz više postrojbi.

Obučavatelji su bili pripadnici Pionirske satnije InžP; desetnik Josip Nejak, skupnik Marko Vinogradac i skupnik Ivan Potnar. Kao najbolji polaznik obuke, istaknuo se narednik Marin Križanac iz bojne „Pauci“ - Gmbr, koji svojim znanjima i vještinama te osobnim zalaganjem služi za primjer svim pripadnicima OS RH. Obuka obučavatelja za procedure suprotstavljanja improviziranim eksplozivnim napravama i neeksplodiranim ubojnim sredstvima (C-IED/UXO - Countering Improvised Explosive Devices and UneXploded Ordnance), koju je provela i provodi Inženjerijska pukovnija HKoV-a, temeljena je na iskustvima stečenima u Domovinskom ratu, kao NATO i UN vođenim operacijama.

Obuka se provodi se s ciljem stvaranja obučavatelja, osposobljenog za implementiranje stečenih znanja i vještina za provedbu C-IED/UXO procedura u obuku svojih postrojbi. Polaznici se obučavaju do zahtijevanih standarda provedbe, koji predstavljaju preduvjet za uspješnu zaštitu vlastitih snaga u okružju gdje se očekuje ugroza od improviziranih eksplozivnih naprava, ali i kako bi se dostigla zahtijevana razina interoperabilnosti s ostalim NATO snagama. Polaznici koji su uspješno završili obuku mogu samostalno planirati i provesti pripremu za obuku, provesti pripremu obučavatelja, osoblja koje podupire provedbu obuke i obučavanih te uspješno provesti obuku. Po provedenom, vrednovanjem obučnog događaja, polaznici u koordinaciji s zapovjednikom planiraju daljnu obuku te je prilagođavaju potrebama postrojbe.

Foto: InŽP HKoV