02.07.2021.
Obuka rukovatelja sredstava klase V (UbS) 2021.

U Središtu za obuku i doktrinu logistike Požega završena je obuka za rukovatelja sredstava klase V koja je provedena od 12. travnja do 2. srpnja 2021.

Obuka je trajala 346 nastavnih sati u 60 radnih dana.

Cilj obuke je osposobljavanje rukovatelja UbS-a u provedbi zadaća skladištenja, čuvanja, održavanja i prevoženja ubojitih sredstava kao i pokretanje postupka zbrinjavanja kada UbS-u istekne rok uporabe.

Zadaća obuke je usvajanje, ponavljanje i proširenje potrebnih teorijskih znanja i vještina iz područja poznavanja sredstava klase V te skladištenja, čuvanja, prevoženja, rukovanja i održavanja pričuve sredstava klase V.

Polaznici su osposobljeni za sudjelovanje u izradi potrebne dokumentacije (elaborata, tehnoloških postupaka, SOP-ova i izvješća) pri provedbi zadaća skladištenja, čuvanja i održavanja zaliha sredstava klase V.

Provedeno je osposobljavanje polaznika za praktičnu primjenu stečenih znanja i vještina kod sredstava klase V te razvijanje sposobnosti spoznaje problema, moguće opasnosti pri radu s ubojitim sredstvima i iznalaženje potpuno sigurnog rješenja za njihovo rješavanje. Obukom su obuhvaćena i znanja za primjenu mjera pirotehničke sigurnosti, zaštite na radu, PPZ-a i zaštite okoliša pri provedbi zadaća na sredstvima klase V.

Glavni predavač, bojnik Antun Klobučar, već trideset godina radi i podučava pripadnike OSRH u ovom području. Riječ je o časniku koji je obučio mnoge generacije dočasnika i časnika koji se bave klasom V. Sami polaznici govore o njegovoj izuzetnoj razini znanja i kvaliteti predavanja te vođenju nastavnog programa i vježbi.

Sedam polaznika uspješno je završilo obuku, a potvrdnice im je uručio bojnik Antun Klobučar, voditelj Odsjeka za izobrazbu i doktrinu tehničke službe.

Foto: ZzP / Goran Mažar