25.06.2021.
Završila izobrazba 21. naraštaj Tečaja za instruktore

U vojarni „Pukovnik Mirko Vukušić” u Zemuniku u petak, 25. lipnja 2021. održana je svečanost povodom završetka 21. naraštaja Tečaja za instruktore gdje su polaznicima uručene potvrde o završetku tečaja i značke instruktor.

Obuku su proveli instruktori Dočasničke škole „Damir Tomljanović Gavran koju je završilo 16 polaznika. Potvrde o završetku tečaja polaznicima je uručio zamjenik zapovjednika Središta za obuku HRZ „Rudolf Perešin brigadir Ivica Černe, a značke za instruktora zapovjednik 93. krila HRZ-a pukovnik Krešimir Ražov.

Tijekom dva tjedna polaznici su kroz teoretski dio odslušali sav nastavni sadržaj propisan nastavnim planom i programom, te su potom u praktičnom dijelu, kroz različite vježbe, provodili i vršili raščlambu obučnog sata sukladno pedagoško metodičkim standardima.

Cilj tečaja je stjecanje kompetencija polaznika za poučavanje i obučavanje nižih dočasnika i vojnika u procesu što učinkovitijeg osvježavanja postojećih ili usvajanju novih znanja i vještina pojedinca i malih skupina radi ispunjavanja svih zadaća.

Tečaj za instruktore sadržajno se nastavlja na drugu razinu dočasničke izobrazbe (Temeljnu dočasničku izobrazbu), tako da proširuje kompetencije dočasnika potrebne za sudjelovanje u nastavnom procesu. Tečaju pristupaju dočasnici raspoređeni na ustrojbena mjesta kojima glavne zadaće proizašle iz mjerodavnosti sadrže samostalnu provedbu ili sudjelovanje u izobrazbi i obuci.

Foto: HRZ