24.06.2021.
Izaslanstvo Rakovski National Defence College iz Sofije posjetilo HVU

Izaslanstvo Rakovski National Defence College iz Sofije, Republika Bugarska na čelu sa zapovjednikom general bojnikom Grudi Angelovim posjetilo je od 21. do 24. lipnja 2021. Hrvatsko vojno učilište „Dr. Franjo Tuđman“ u okviru provedbe ERASMUS + programa.

Rakovski National Defence College je jedna od ključnih ustanova obrazovanja i znanstvenih istraživanja u području nacionalne sigurnosti i obrane u Bugarskoj. Osim djelatnih vojnih osoba ima i znatne kapacitete za izobrazbu civila te je kao takva visoko cijenjena u zemlji sa značajnim brojem polaznika izvan vojnog sustava.

Izaslanstvo je primio zapovjednik HVU-a general-pukovnik Mate Pađen te ih je informirao o Zakonu o Sveučilištu obrane i sigurnosti te početku tranzicijskih procesa na formiranju Sveučilišta. S strane Dekanata HVU-a razgovorima su nazočili voditelj Odsjeka strategije kapetan bojnog broda Mladen Trnski, prodekan za znanost i razvoj pukovnik Marin Vrkić i prodekan za vojnu izobrazbu brigadir Miro Čolić.

S izaslanstvom RNDC-a predstavnici Dekanata HVU su imali sastanak tijekom kojeg se izaslanstvo RNDC-a upoznalo s povjesnicom HVU te aktualnim stanjem provedbe izobrazbe kako na slijedno rastućim izobrazbama časnika i dočasnika tako i na vojnim sveučilišnim studijskim programima akreditiranima na Sveučilištima u Zagrebu i Splitu. Posebno je bilo govora o usklađivanju Nastavnih planova i programa s EQF (European Qualifications Framework) i SQF-MILOF (Sectoral Qualifications Framework for Military Officer Profession).

Razmijenjena su iskustva iz uporabe digitalnih tehnologija („učenje na daljinu“, „e učenje“, simulacije,…) u potpori provedbe izobrazbe, s posebnim naglaskom na iskustva tijekom pandemije uzrokovane s COVID-19, te je bilo razgovora o nastavku suradnje. Zapovjednici su se složili o nastavku razvoja dosadašnje suradnje.

Erasmus + je program EU-a na području cjeloživotnog obrazovanja i stjecanja kompetencija. Program je namijenjen mladima i nositeljima organizacije i provedbe obrazovanja u pojedinim državama EU. ERASMUS+ program promovira da kvalitetno inkluzivno obrazovanje i osposobljavanje, kao i neformalno i informalno učenje, u konačnici pružaju svih dobnih skupina kvalifikacije potrebne za njihovo smisleno sudjelovanje u demokratskom društvu, međukulturalno razumijevanje i uspješnu tranziciju na tržištu rada. Nadovezujući se na uspjeh programa u razdoblju 2014. do 2020., ERASMUS + za razdoblje od 2021. do 2027. godine intenzivira aktivnosti na povećanju broja sudionika i širem spektru organizacija koje su uključene u program, a pri tom se usredotočujući na njegov kvalitativni učinak i doprinoseći uključivijem, kohezivnijem društvu kao i daljnjoj implementaciji digitalnih tehnologija u obrazovanje ali i u cijelo društvo.

Foto: HVU/ M. Sever