08.06.2021.
Završna vježba polaznika Zapovjedno stožerne škole i Visoke dočasničke izobrazbe

Na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman” od 25. svibnja do 2. lipnja 2021. provedena je završna vježba pod nazivom “Raščlamba operativnih parametara vojnih operacija” u kojoj su zajedno sudjelovali polaznici 29. naraštaja Intergranske zapovjedno-stožerne škole “Blago Zadro” i 19. naraštaja Visoke dočasničke izobrazbe Dočasničke škole “Damir Tomljanović Gavran”.

Vježba je provedena u sklopu predmeta Suvremeni vojni koncept, a zbog epidemioloških mjera provedena je kombinirano. Polaznici VDI-a vježbu su provodili na HVU dok su polaznici ZSŠ-a provodili na daljinu putem video linka. Komuniciranje polaznika i stožerni rad organiziran je na ukupno 40 informatički povezanih udaljenih lokacija.

Cilj vježbe bio je osposobiti polaznike za proces raščlambe operativnih parametara planiranih i provedenih operacija iz Domovinskog rata po metodologiji koja je po prvi put provedena 2017. godine u sklopu izobrazbe časnika i dočasnika. Kroz stožerni rad “na daljinu” polaznici su imali zadaću preispitati i procijeniti operativne parametre te njihov doprinos u postizanju ciljeva s naglaskom na dizajn operacije i naučene lekcije.

Ovakav metodološki pristup poznat i u visokim vojnim školama stranih zemalja, pridonosi stjecanju potrebnih vojnih kompetencija i potpunijem razumijevanju te provedbi procesa planiranja operacija. Cjelokupnu pripremu, razradu metodologije, planiranje i organizaciju vježbe te nastavne materijale temeljene na autentičnim i originalnim dokumentima, planovima i zapovijedima vezanim uz proučavane operacije uvezane u četirima opsežnim skriptama (Napad JA na Republiku Hrvatsku 1991., planirana obrambena operacija suprotne strane “Gvozd” iz 1995. te Operacije “Bljesak” i “Oluja”, 1995.) proveli su nastavnici Katedre operativnog umijeća brigadirka Suzana Filjak, pukovnik Andrija Mihanović, pukovnik Ivan Đelagić i bojnik Danijel Krišto koji su istodobno i mentorirali polaznike.

Polaznici su uložili značajan trud, pokazali visoku razinu profesionalnosti, stručnosti i motivacije tijekom vježbe te vješto primijenili i potvrdili teorijska znanja stečena tijekom svoje izobrazbe.

Ocjenu korisnosti vježbe, metodologiju i način rada te prijedloge za buduća poboljšanja, polaznici su imali prigodu dati na provedenoj raščlambi vježbe te putem anonimnih anketa kroz vrednovanje predmeta kao i ukupne izobrazbe.

Foto: HVU/ I. Đelagić