08.03.2021.
Sretan vam Međunarodni dan žena

Dan koji slavi ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnica ženskog spola - Međunarodni dan žena, širom svijeta obilježava se 8. ožujka. Ovaj dan koji ističe ravnopravnost žena i muškaraca prvi puta prigodno je obilježen 1909. godine u Sjedinjenim Američkim Državama.

Taj dan je poseban po tome što je prekretnica u priznavanju važne uloge žena u svijetu kao i u njihovu zauzimanju za priznanje i ravnopravnost s muškarcima u svim političkim, ekonomskim i društvenim procesima.

Tako je, primjerice i u strateškim dokumentima Oružanih snaga istaknut značaj žena u vojnoj organizaciji. Još od Domovinskog rata žene su bile čvrst i jednakovrijedan oslonac uspješnosti djelovanja vojne organizacije. Uz već dostignute visoke standarde ravnopravnosti, nužno je nastaviti s razvojem sustava upravljanja ljudskim potencijalima koji će jamčiti ovu ravnopravnost uz poticanje i potporu preuzimanja dužnosti više razine odgovornosti uključujući dužnosti u inozemstvu.

Rodna ravnopravnost, nulta stopa tolerancije za sve oblike rodno uvjetovanog nasilja i omalovažavanja u temeljima je Hrvatske vojske, a svako ponašanje koje uključuje rodno uvjetovano nasilje ili iskorištavanje unutar Oružanih snaga strogo je zabranjeno. Hrvatska vojska na svim razinama aktivno podupire Rezoluciju Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 o ženama, miru i sigurnosti i srodne rezolucije. Jačanje uloge i položaja žena u obrambenom sektoru predmet je projekta „Osnaživanje žena i podrška u vojnim snagama i mirovnim misijama Republike Hrvatske“ koji u Republici Hrvatskoj trenutačno provodi Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Projekt je financiran sredstvima Vlade Sjedinjenih Američkih Država i uz podršku veleposlanstva SAD-a u RH, a potporu projektu pružili su Ministarstvo obrane i Oružane snage RH.

Načelnik Glavnog stožera OS RH admiral Robert Hranj rekao je kako je ovo iznimno važan prioritet koji Hrvatska dijeli sa svojim saveznicima jer na taj način postajemo učinkovitiji kao vojnici i jačamo naše partnerstvo za sigurnost.

Pripadnici Hrvatske vojske već niz godina aktivno sudjeluju u mirovnim misijama i operacijama NATO-a, Europske unije i Ujedinjenih naroda, a tijekom obuke pripremaju se za rad u međunarodnom okružju. Rodna osviještenost je važna kvaliteta koja izravno utječe na provedbu zadaća i operativnu učinkovitost, kao i percepciju vojne organizacije u društvu. U Hrvatskoj vojsci danas je zaposleno 14,6 posto žena, u međunarodnim operacijama oko šest posto, na dragovoljnom služenju vojnog roka svake godine ih je preko 20 posto, a među kadetima nalazi se 24 posto žena.


Načelnik Glavnog stožera OSRH admiral Robert Hranj istaknuo je:

„Pitanje osviještenosti i rodne ravnopravnosti u temeljima je Hrvatske vojske i uključeno je u nastavne programe na svim razinama vojnog školovanja i obuke promovirajući načela jednakih mogućnosti, rodne ravnopravnosti i nulte tolerancije za sve oblike ugrožavanja, maltretiranja i nasilja. Tim programima obuhvaćeni su svi vojnici koji se upućuju u međunarodno okružje, u mirovne misije i operacije. Iz godine u godinu ukupan je broj žena u vojsci u porastu, no njihova zastupljenost na vodećim dužnostima ipak nije još zadovoljavajuća. Iako se nalazimo u gornjem dijelu NATO-ove tablice prema zastupljenosti žena u Oružanim snagama, još uvijek trebamo poraditi na njihovoj većoj zastupljenosti na zapovjednim i rukovodećim dužnostima, naravno u skladu s njihovim mogućnostima, sposobnostima i znanjem. Svjesni smo toga, pred nama je još posla, uvjeren sam da će se s novim generacijama to mijenjati.“

Admiral Hranj svim vojnikinjama, dočasnicama, časnicama te državnim službenicama i namještenicama koje svojim vrijednim i predanim radom kao i osobnim djelovanjem doprinose Hrvatskoj vojsci, Ministarstvu obrane i našoj domovini čestita Međunarodni dan žena.


Brojevi

17,19 posto udio žena u Ministarstvu obrane i OSRH

u Hrvatskoj vojsci danas zaposleno 14,6 posto žena

u međunarodnim operacijama oko 6 posto

na dragovoljnom služenju vojnog roka svake godine preko 20 posto

među kadetima nalazi se 24 posto žena

10,95 posto udio žena na zapovjednim i voditeljskim dužnostima u MORH/OSRH

1 žena u Hrvatskoj vojsci ima čin generala


Brigadna generalica Gordana Garašić, načelnica Uprave za planiranje GS OSRH

„Hrvatska vojska već 20 godina sudjeluje u mirovnim misijama i operacijama širom svijeta i time pridonosi transformaciji njihovih sigurnosnih sustava, odnosno vojsci i policiji. Neizostavan dio tog poduhvata upravo je integracija rodne perspektive, odnosno smislenog sudjelovanja žena u vojsci i policiji. Sigurnost svakog društva je preduvjet za daljnji razvoj i prosperitet, a žene i muškarci trebaju na ravnopravnoj osnovi sudjelovati u ostvarivanju tih ciljeva i to je jedini ispravni put. Hrvatska je vojska uspješna u tom poduhvatu upravo zbog toga što je sustav jednakih mogućnosti dio naših svakodnevnih zadaća i dio odgovornosti zapovjednika. Svaki naš zapovjednik treba prepoznati ljudski potencijal koji ima na raspolaganju i onim najboljima dati priliku da napreduju bez obzira na spol. Istodobno, sve veći broj žena koje žele sudjelovati na dragovoljnom služenju vojnog roka i među kadetkinjama snažna je poruka kako stječemo kritičnu masu iz koje će se rađati budući vođe.“


Prvi dočasnik Oružanih snaga RH - časnički namjesnik Dražen Klanjec

Vojnikinje, dočasnice i časnice - snaga Hrvatske vojske dokazana je u Domovinskom ratu, misijama, operacijama i aktivnostima u inozemstvu, u svim vojničkim zadaćama i pomaganju hrvatskom narodu. Svim pripadnicama Hrvatske vojske želim sretan Međunarodni dan žena!

Foto: MORH / F. Klen