10.11.2020.
Šatori Hrvatske vojske kod Akademije likovnih umjetnosti

U cilju pružanja pomoći institucijama civilnog društva u borbi protiv epidemije koronavirusa SARS-CoV-2, pripadnici Zapovjedništva za potporu, sukladno Odluci ministra obrane Republike Hrvatske i zapovjedi načelnika Glavnog stožera OSRH, u utorak, 10. studenog 2020. godine pružili su potporu Akademiji likovnih umjetnosti, Sveučilišta u Zagreb.

Potpora je pružena u vidu posudbe i montaže šest polja šatora M70 sa 12 stolova i 24 klupe, koji će služiti za potrebe organiziranja prehrane studenata. Na provedbi ove zadaće angažirani su tri pripadnici Bojne za opću logističku potporu Zapovjedništvo za potporu.

FOTO: MORH / J. Kopi