09.11.2020.
Hrvatska vojska postavila šatore u Varaždinu i Zagrebu

Hrvatska vojska nastavlja pružati pomoć lokalnoj zajednici i institucijama civilnog društva u suzbijanju koronavirusa SARS-CoV-2, te je u petak, 6. studenog 2020. godine pružila potporu Općoj bolnici Varaždin u Varaždinu i Kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu.

Općoj bolnici Varaždin pružena je potpora postavljanjem tri grijana šatora sa 60 kreveta za potrebe zdravstvenog zbrinjavanja oboljelih od COVIDA-19. Na postavljanju šatora angažirano je 19 pripadnika Bojne za opću logističku potporu Zapovjedništva za potporu, s terenskom vojnom opremom (dva šlepera/kamiona, dva kombija, furgon i viličar).

Kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu potpora je pružena postavljanjem dva dodatna šatora tipa M70 za potrebe zaposlenika kliničke bolnice pri ulasku i izlasku iz COVID-19 zona te postavljanjem 30 kreveta. Za potrebe ove zadaće Zapovjedništvo za potporu je angažiralo šest pripadnika Bojne za opću logističku potporu Zapovjedništva za potporu s terenskom vojnom opremom i jednim terenskim vozilom.

Hrvatska vojska za potrebe zdravstvenog zbrinjavanja COVID-19 bolesnika u KB Dubrava do sada je postavila i izgradila ekspedicijski kamp od 29 šatora, smještajnog kapaciteta 250 kreveta, međusobno povezanih natkrivenim prolazom koje će služiti za nesmetanu komunikaciju između šatorskih jedinica i građevina KB Dubrava.

U vrijeme trajanja pandemije koronavirusa, pripadnici Hrvatske vojske postavili su do sada ukupno 83 šatora za potrebe obavljanja trijažnih postupaka, smještaj pacijenata i u druge svrhe te je ustupljeno 400 vojničkih kreveta za smještaj pacijenata.

Na aktivnostima izgradnje ekspedicijskih kampova i podizanja šatora do sada je sudjelovalo 298 pripadnika Bojne za opću logističku potporu Zapovjedništva za potporu.

Foto: HV/ D. Varušanec