06.11.2020.
Admiral Hranj na konferenciji Vojnog odbora Europske unije

Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske admiral Robert Hranj sudjelovao je 5. studenoga 2020. na konferenciji Vojnog odbora Europske unije u formatu načelnika glavnih stožera (European Union Military Committee – EUMC). Zbog trenutne situacije uzrokovane pandemijom virusa COVID-19, sastanak je održan putem video-telekonferencije.

Virtualni sastanak EUMC vodio je Predsjedavajući Vojnog odbora EU, general-zbora Claudio Graziano. Tijekom konferencije sudionicima se obratio i u raspravi je sudjelovao visoki predstavnik EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josep Borrell Fontelles. Tijekom sastanka razgovaralo se o razvoju strateških smjernica, preustroju tijela Europske unije koja se bave pitanjima iz portfelja sigurnosti i obrane, dostizanju EU razine vojne ambicije i dostizanju glavnih ciljeva u okviru procesa izrade i donošenja Strateškog kompasa. Također, razmatrala se trenutna i buduća suradnja EU-a i NATO-a, uključujući razmjenu iskustava o implementaciji strateških naučenih lekcija iz krize uzrokovane pandemijom COVID-19.

Na konferenciji su, uz načelnika GS OS RH, admirala Roberta Hranja, sudjelovali vojni predstavnik RH pri NATO i EU, kontraadmiral Predrag Stipanović i brigadir Igor Karnjuš (iz Brisela) te brigadirka Ana Hajdić. Vojni odbor Europske unije najviše je vojno tijelo Europske unije u okviru Vijeća EU-a, a kojeg čine načelnici glavnih stožera država članica, koje redovito zastupaju stalni vojni predstavnici.

Glavna zadaća Vojnog odbora EU je vođenje svih vojnih aktivnosti u okviru Europske unije, posebno planiranje i izvršavanje vojnih misija i operacija u skladu sa zajedničkom sigurnosnom i obrambenom politikom (ZSOP) te razvoj vojnih sposobnosti. Vojni odbor EU također pruža vojne savjete i daje preporuke u pogledu vojnih pitanja Političkom i sigurnosnom odboru (PSO).

Foto: MORH / F. Klen