03.11.2020.
Provedena vojna vježba „Spektar 20“

Zapovjedništvo za kibernetički prostor (ZzKP), u vremenu od 27. do 29. listopada 2020., provelo je vojnu vježbu „SPEKTAR 20“ na više lokacija u Zagrebu i Petrinji. Uz pripadnike ZzKP, kao primarne obučne skupine, na vježbi su sudjelovali i djelatnici Zapovjednog operativnog središta GS OS RH, uprava Glavnog stožera OS RH i pripadnici bojni „Tigrovi“ i „Gromovi“ Gardijske mehanizirane brigade HKoV.

Glavni ciljevi vježbe bili su poboljšanje komunikacijsko-informacijskog sustava OS RH za pružanje komunikacijsko-informacijske potpore zapovjednom mjestu operacije prilikom pružanja potpore civilnom društvu u borbi protiv prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća i katastrofa, provjera dostignutog stupnja sposobnosti provođenja operacija u kiber-prostoru te uvođenje u operativnu uporabu razmjestivog komunikacijskog paketa (RKP).

Razmjestivi komunikacijski paket objedinjava opremu, ljudstvo i procedure prema FMN (Federated Mission Networking) konceptu. Navedeni koncept osigurava interoperabilnost, dijeljenje informacija te umrežavanje temeljnih i funkcionalnih klijenata i servisa za potrebe funkcioniranja sustava zapovijedanja, nadzora i komunikacija (C3) u misiji ili na izdvojenom zapovjednom mjestu. U vježbi „SPEKTAR 20“ za provedbu vrednovanja implementacije RKP-a u OS RH iskorištena su iskustva s brojnih NATO CIS vježbi i operacija.

Na lokaciji vojarne „Pukovnik Predrag Matanović“ u Petrinji „Tigrovi“ i „Gromovi“ proveli su zadaću uspostave terenskog razmjestivog komunikacijskog paketa te ostale komunikacijsko informacijske potpore snagama iz scenarija vježbe.

Tijekom obilasku vježbe, general-pukovnik Siniša Jurković, zamjenik načelnika GS OS RH, izrazio je zadovoljstvo trenutno dostignutim sposobnostima ZzKP: „Proces informatizacije utječe na povećanje rizika od sve sofisticiranijih sigurnosnih prijetnji i kibernetičkih napada. Korištenjem specifičnih tehničkih znanja i opreme iz polja informatike i kiber-sigurnosti nužno je osigurati nadzor sigurnosti kiber-prostora i pravovremeni odgovor na računalno-sigurnosne incidente.“

Foto: ZzKP