05.10.2020.
Provedeno testiranje kandidata HRZ-a za IRV 2020./2021.

U skladu s „Programom provjere osposobljenosti kandidata za pohađanje prve razine slijedno-rastuće dočasničke izobrazbe“ Izobrazbe za razvoj vođa, 91. krilo određeno je za nositelja provedbe ulaznih testiranja kandidata HRZ-a koje se održalo 24. rujna 2020. u vojarni „Pukovnik Marko Živković“ u Velikoj Gorici.

Planiranje i priprema za provedbu testiranja provedeno je na razini Dočasničkog lanca potpore (DLP) 91. krila u koordinaciji s DLP ostalih postrojbi HRZ-a.

Testiranjem kandidata utvrđuje se njihovo trenutno znanje, sposobnosti i vještine u određenim cjelinama poradi što kvalitetnijeg odabira polaznika IRV, odnosno odabira budućih dočasnika Hrvatske vojske, koji završetkom IRV dobivaju čin skupnika i postavljenja na dočasničke dužnosti.

Cjeline po kojima se provode testiranja su:

- Psihologijsko ispitivanje

- Provjera tjelesnih sposobnosti (TS)

- Provjera opće vojnih znanja (OVZ)

- Provjera temeljnjih vojnih vještina (TVV)

Cjeline ulaznog testiranja su eliminacijske, što znači da prolazak jedne cjeline omogućava prelazak na drugu, uz minimalan ostvaren postotak iz pojedinih cjelina (TS – dobar, OVZ-70% i TVV-14 bodova), a ukupan broj ostvarenih bodova može biti 100.

Testiranje su proveli dočasnici i instruktori 91.krila, 93.krila, Središta za obuku (Szo), bZMIN i Doma zapovjedništva HRZ-a.

U vojarni „ Pukovnik Marko Živković“ ukupno je testiran 31 vojnik iz postrojbi 91.Krila i bZMIN, a testiranje je uspješno završilo 27 vojnika.

Provedbu testiranja pratio je časnik za kineziologiju određeni od strane Središnjice za upravljanje osobljem i predstavnik HVU „Dr. Franjo Tuđman“ čija je uloga bila nadzor provedbe testiranja kandidata za IRV.

Foto: HRZ