17.07.2020.
Pripadnici Inženjerijske pukovnije HKoV uređuju glavne prometne pravce na VV „Lepirac“

Pet pripadnika Inženjerijske satnije opće potpore Inženjerijske pukovnije Hrvatske kopnene vojske s mehanizacijom od 13. do 24. srpnja 2020. angažirana su na uređenju glavnih prometnih pravaca na vojnom vježbalištu „Lepirac“ Bjelovar.

Radovi obuhvaćaju poravnavanje i proširivanje postojećih prometnih pravaca kao i iskop kanala za slijevanje oborinskih voda.

Ukupna površina vježbališta uključujući i vojarnu „Bilogora“ iznosi oko 250 hektara i nalazi se sjeverozapadno od grada Bjelovara. Proteže se smjerom sjever-jug oko 3500 metara i smjerom istok-zapad u dužini od 800 do 1000 metara.

Vježbalište služi za provedbu praktičnih oblika obučavanja i uvježbavanja vojnika, postrojbi i zapovjedništava za specijalnosti topništva za potporu, veze, pješaštva, obuku iz pješačkog naoružanja, obuku straže i sl. Svekoliki zemljišni prostor vježbališta namijenjen je za obuku pojedinaca, desetina (timova) i postrojbi, taktička uvježbavanja i vježbe do razine bitnice (satnije) kao i obučavanje zapovjedništava u planiranju, rukovođenju i zapovijedanju postrojbama pri provedbi TU i TV za b/d u svim vremenskim i propadajućim vremenskim uvjetima. Na vježbalištu se ne upotrebljava UbS već samo vježbovna i školska sredstva.

Vježbalište koriste pripadnici Topničko-raketne pukovnije i Topničko-raketne bojne Gardijske oklopno mehanizirane brigade te polaznici tečajeva koji se organiziraju za pripadnike postrojbi OS RH, HKoV-a i HVU.

Foto i tekst: ČOJ TRP