15.07.2020.
Početak specijalističke vojne obuke u Požegi

U Središtu za obuku i doktrinu logistike Požega, Zapovjedništva za potporu, 14. srpnja 2020. proveden je prihvat kandidata koji se primaju u djelatnu vojnu službu temeljem Ugovora o vojničkoj službi na dužnost vojnika za vojno-stručne specijalnosti: intendantske, tehničke, prometne i zdravstvene službe Oružanih snaga RH.

Prema riječima zamjenika voditelja specijalističke vojne obuke natporučnika Josipa Vidovića ukupno je primljeno dvadeset i pet kandidata. Specijalistička vojna obuka provodi se po Programu obuke vojnika Službi borbene potpore, a podijeljena je u tri područja: zajednička obuka, vojno-stručna obuka i terenska obuka. Nakon završene vojne obuke bit će raspoređeni na prvu vojničku dužnost.

Na početku obuke riječi dobrodošlice uputio je zamjenik zapovjednika Središta za obuku i doktrinu logistike pukovnik Miroslav Zelenika.

Foto: SzOiDL/ZzP Goran Mažar