30.06.2020.
Najbolji mornari i dočasnici HRM-a za prvi kvartal 2020. godine

Zapovjednik Hrvatske ratne mornarice kontraadmiral Ivo Raffanelli u ponedjeljak, 29. lipnja 2020., primio je dočasnike i mornare proglašene najboljima u HRM-u za prvi kvartal tekuće godine.

Kao najbolji u mjesecu siječnju iskazali su se desetnik Boris Majić i mornar Luka Kovačević. U veljači posebno su se istaknuli nadnarednik Kruno Guvo i vojnik Renato Kurtović, dok su za ožujak najboljima proglašeni časnički namjesnik Igor Jurić i mornar Mate Kero.

Najboljim dočasnicima i mornarima HRM-a za prvi kvartal o. g. zapovjednik HRM-a uručio je pismene pohvale čestitajući im na ostvarenim priznanjima. Ka Raffanelli i ovom je prigodom naglasio značaj posvećenosti pozivu, odgovornosti, znanja, stručnosti, učenja i obučavanja u cilju podizanja ne samo razine pojedinačne osposobljenosti i profesionalnog razvoja svakog pojedinca, već uspješnosti provedbe misije HRM-a te Oružanih snaga u cjelini.

Narednik Boris Majić pristupio je u OSRH 2006, a od 2010. na dužnosti je u Vodu protuminskih ronitelja Flote HRM-a. Ističe se neprekidnim usavršavanjem u struci te samoinicijativom. Uz redovne zadaće dužnosti protuminskog ronitelja, planira i provodi misije za autonomno podvodno vozilo REMUS 100. Osim analitike sustava, sudjeluje u izradi taktičko-tehničkih zahtjeva i programima obuke za buduće operatore istim. U radu teži jednostavnim i učinkovitim rješenjima uvijek vodeći računa o mjerama sigurnosti. Uz navedeno, nakon tragičnog ishoda pri padu helikoptera Kiowa Warrior u more, u svojstvu pripadnika voda PMR i REMUS tima, značajno je pridonio u akciji traganja. Temeljem svega navedenog nr Majić odabran je za najboljeg dočasnika HRM mjeseca siječnja te proglašen za najboljeg dočasnika na razini OSRH za isti mjesec.

Mornar Luka Kovačević pristupio je u OSRH 2017. Nakon uspješnog završetka Specijalističke vojne obuke raspoređen je na ustrojbeno mjesto mornar-strojar u odjeljku glavnih strojeva na brodu, raketnoj topovnjači RTOP-12.

Izuzetno predan vojničkom pozivu, mor Kovačević izvršava sve zadaće uz maksimalno osobno zalaganje i iznalaženje najboljih rješenja. Uz obveze ustrojbene dužnosti redovito sudjeluje i u zadaćama počasnog ispraćaja umrlih branitelja iz Domovinskog rata. Nesebično se angažira i u brojnim drugim aktivnostima, kao što su hortikulturni radovi u park šumi Marjan, potom tijekom sanacije i preuređenja sanitarnih prostorija jednog objekta u vojarni, u radovima na obnovi sportskih terena te sanaciji dijela obale na sidrištu vojarne. Prilikom radova na sanitarnom sustavu RTOP-12 iskazao se dodatnim zalaganjem temeljenim na znanju i sposobnostima koje su za primjer čak i iskusnijim njegovim kolegama. Na osnovu svega navedenog mor Kovačević je odabran za najboljeg vojnika/mornara HRM-a mjeseca siječnja te predložen za izbor najboljih na razini OSRH.

Nadnarednik Kruno Guvo u OSRH je od 1995., trenutno raspoređen na ustrojbeno mjesto zapovjednik skupine-instruktor u Odsjeku voditelja naraštaja i opće obuke Središta za obuku HRM-a. Tijekom mjeseca veljače o.g. vodio je II. modul tečaja za stjecanje statusa ovlaštene osobe Obalne straže RH uz što je provodio i dio obuke I. modula osposobljavanja za satniju Mornaričko-desantnog pješaštva Flote HRM. Uz navedeno, nnr Guvo je proveo i obuku instinktivnog gađanja za AVPD tim HRM-a, a u sklopu njihovih priprema za angažman u OPM EU NAVFOR ATALANTA u Somaliji, u kojoj je i sam sudjelovao kao član prvog tima.

Riječ je o izuzetnom dočasniku koji neprekidno teži stjecanju novih znanja i usavršavanju vještina koje nadalje nesebično prenosi polaznicima tečajeva i obuka, kao i svojim suradnicima i kolegama. U radu pokazuje samoinicijativu, a posebnu pozornost posvećuje visokoj razini tjelesne spremnosti. Zbog svega navedenog nnr Guvo odabran je za najboljeg dočasnika HRM-a te predložen za isto na razini OSRH za mjesec veljaču 2020. godine.

Vojnik Renato Kurtović u OSRH je pristupio 2010., a od 2011. godine pripadnik je HRM-a. Obnašao je niz vojničkih dužnosti, od mehaničara, specijaliziranog elektromehaničara za pogonsku opremu, preko elektroničara, mehaničara za brodske oružne sustave do dužnosti mehaničara za topničko naoružanje, na koju je trenutno postavljen. Voj Kurtović sve zadaće obavlja iznimno profesionalno, odgovorno i kvalitetno. Uz zadaće temeljne dužnosti, često se angažira na zadaćama pružanja potpore na sahranama umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, to jest, počasno-ceremonijalnim zadaćama.

Kroz mjesec veljaču 2020. godine posebno se iskazao prilikom obuke pripadnika MUP-a RH u provedbi gađanja osobnim naoružanjem. Osim održavanja streljane, vršio je prethodnu pripremu sudionika gađanja kao i neposrednu potporu za trajanja aktivnosti.

Nadalje, posebno značajan osobni doprinos voj Kurtovića bio je u zadaći pružanja potpore u provedbi dijela preduputne obuke AVPD tima HRM-a. Osim angažmana u rečenoj obuci, tijekom veljače upućen je u Djibouti, u Somaliju, sa zadaćom provođenja tehničkog pregleda različitog osobnog naoružanja za pripadnike AVPD tima HRM-a stacioniranog u bazi francuskih OS. Za isto je angažiran kao član tima HRM-a te je od čelnika tima usmeno pohvaljen za uspješnu provedbu zadaće, iskazanu visoku profesionalnost i motiviranost.

Osobnim primjerom, stručnošću, motiviranošću, samoinicijativom i iskustvima pomaže u realizaciji kako planiranih, tako i izvanrednih zadaća. Odabir voj Kurtovića za najboljeg vojnika/mornara za mjesec veljaču HRM-a i OSRH, priznanje je i za njegovu dugogodišnju predanost pozivu i dužnosti, kao osobiti primjer mlađim kolegama.

Časnički namjesnik Igor Jurić u Oružane snage RH stupa u kolovozu 1991. kao dragovoljac Domovinskog rata. Trenutno je raspoređen na ustrojbeno mjesto prvog dočasnika satnije KIS-a, Bojne Obalnog motrenja i navođenja HRM-a. Kroz prvo tromjesečje 2020. čn Jurić posebno se iskazao u organizaciji nastave i obuke za djelatnike raspoređene u satniju KIS-a. Riječ je o obuci i nastavi za nove djelatnike, to jest, njihova priprema za polaganje ispita za samostalno obnašanje ustrojbene dužnosti. Osim plana i programa obuke, koja se provodila kroz devet modula, izradio je sve nastavne materijale, a posebno iz osnova elektrotehnike i telekomunikacija. Izuzetnom predanošću i odgovornim pristupom čn Jurić doprinosi uspješnom obnašanju zadaća kako na razini satnije tako i na razini bojne OMiN uopće.

Mornar Mate Kero pristupio je u OSRH 2019. godine. Nakon uspješnog završetka Specijalističke vojne obuke raspoređen je na ustrojbeno mjesto mornar-strojar u pogonskom brodskom odredu na ophodnom brodu OB-04. Mor Kero izuzetno je marljiv djelatnik, izgrađenih ljudskih i vojničkih osobina, predan pozivu i uzoran član posade broda. Osim u izvršavanju redovnih zadaća iskazao se u različitim izvanrednim aktivnostima, a posebno prilikom posljednjih ispraćaja umrlih branitelja iz Domovinskog rata. Uz navedeno, u proteklom razdoblju angažirao se u radovima na obnovi sportskih terena te prilikom sanacije dijela obale na sidrištu vojarne „Admiral flote Sveto Letica-Barba“. Temeljem svega navedenog odabran je za najboljeg vojnika/mornara HRM-a za mjesec ožujak.

Foto: OSRH/D. Mišić