26.06.2020.
Virtualne obrane diplomskih radova stranih polaznika na HVU „Dr. Franjo Tuđman“

Na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“ (HVU) 23. i 24. lipnja 2020. organizirane su obrane diplomskih radova polaznika Ratne škole „Ban Josip Jelačić“, Zapovjedno stožerne škole „Blago Zadro“ i Visoke dočasničke škole.

Na kraju svake školske godine, polaznici treće i četvrte razine časničke i dočasničke izobrazbe imaju obrane svojih diplomskih radove pred tročlanim povjerenstvom. To je kruna svake izobrazbe prilikom čega polaznici brane tezu kritički obrađene teme rada te imaju prigodu ukratko, ali sveobuhvatno pokazati znanja stečena tijekom dvanaestomjesečne izobrazbe na HVU.

Zbog novonastale situacije prouzročene epidemijom koronavirusa, trinaest stranih polaznika 28. naraštaja Zapovjedno stožerne škole i 18. naraštaja Visoke dočasničke izobrazbe iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Kosova i Slovenije nisu mogli pristupiti obranama svojih diplomskih radova u svojim učionicama te je za njih organizirana virtualna obrana iz njihovih domova.

Zahvaljujući dobroj informatičkoj potpori te iznimnom zalaganju i mentoriranju nastavnika Dekanata HVU-a u svakodnevnoj virtualnoj komunikaciji polaznici su stekli, ne samo znanja i vještine predviđene nastavnim planovima i programima izobrazbe, već i iskustvo u radu s novim tehnologijama u višemjesečnoj nastavi na daljinu. Na daljinu su se provele i zahtjevne vježbe iz planiranja operacija, operativnog umijeća i suvremenih vojnih koncepata. Na završnoj vježbi, polaznici Intergranske zapovjedno stožerne škole i Visoke dočasničke izobrazbe osposobljavani su za proces raščlambe operativnih parametara operacija na studijama slučaja planiranih i provedenih operacija iz Domovinskog rata. Cjelokupnu pripremu, razradu metodologije, planiranje i organizaciju te nastavne materijale temeljene na autentičnim i dokumentima, planovima i zapovijedima vezanim uz proučavane operacije, pripremili su i provode nastavnici Katedre operativnog umijeća Dekanata HVU-a od 2017. godine. Informatička i tehnička potpora omogućila je komuniciranje polaznika na udaljenim lokacijama i pridonijela ostvarenju ishoda učenja.

Foto: OSRH