24.03.2020.
Pripadnici HV-a nastavljaju radove kod KB Dubrava

Pripadnici Hrvatske vojske u utorak, 24. ožujka 2020. godine otpočeli su izradom natkrivenih komunikacijskih puteva koji će povezivati postavljene šatore u ekspedicijskom kampu s KB Dubrava. Završetak radova očekuje se do subote.

Namjena izgradnje natkrivenih komunikacijskih puteva je zaštita zdravstvenog osoblja i pacijenata u svakodnevnoj komunikaciji između prostora KB Dubrava i šatora u ekspedicijskom kampu.

Na zadaći je angažirano 45 pripadnika Satnije za graditeljske radove Bojne za opću logističku potporu, Bojne za opskrbu, Opslužne bojne i Inženjerijske pukovnije HkoV-a.

Tekst/foto: pk Domagoj Franić/ZzP