23.03.2020.
Spremnost i obučenost logistike Hrvatske vojske

Pripadnici Bojne za opću logističku potporu Zapovjedništva za potporu uz ispomoć pripadnika Opslužne bojne Zapovjedništva za potporu te 20 pripadnika NBKO bojne Hrvatske kopnene vojske, od dobivanja zapovijedi 19. ožujka 2020. u 11:00 sati do 21. ožujka 2020. godine podignuli su samoodrživi ekspedicijski kamp ispred Kliničke bolnice Dubrava u Zagrebu, kapaciteta 220 kreveta za prihvat oboljelih pacijenata. Samoodrživi eskpedicijski kamp s potrebnim kapacitetima šatora podignut je na zahtjev Ministarstva zdravstva i Odluke Vlade Republike Hrvatske. Ovaj kamp, na zahtjev zdravstvene struke Ministarstva zdravstva sadrži 25 šatora tipa Aljaska za potrebe smještaja oboljelih pacijenata.

Samoodrživim ekspedicijskim kampom kao dijelom ključne opreme Hrvatske vojske opremljena je Bojna za opću logističku potporu Zapovjedništva za potporu. Cijeli ekspedicijski kamp ima svojstva samoodrživosti budući da u svojem kompletu ima zasebne jedinice koje su potrebne za samostalno i održivo funkcioniranje kampa u terenskim uvjetima (jedinice za napajanje električnom energijom putem agregata, toalete, praonice, kuhinju i blagovaonicu). U svim šatorima kao jedinicama za smještaj vojnika ugrađeni su uređaji (termogeni) za hlađenje odnosno grijanje. Za održavanje ovakvog tipa ekspedicijskoga kampa potrebno je 10 vojnika.

Pripadnici Bojne za opću logističku potporu podignuli su ekspedicijski kamp na prostoru uz KBC Dubrava u gotovo 2 dana što govori o spremnosti i uvježbanosti pripadnika Bojne. U radovima oko podizanja i uspostave kampa sudjelovalo je 100 pripadnika Bojne za opću logističku potporu na čelu sa zapovjednikom bojne pukovnikom Milanom Slavicom i njegovim operativcem satnikom Josipom Šindlerom.

Istaknimo, Bojna za opću logističku potporu je postrojba Zapovjedništva za potporu namijenjena za pružanje logističke potpore u terenskim uvjetima, organskim sastavom u skladu s ciljevima sposobnosti te namjenski organiziranim snagama (NOS) za pružanje druge razine logističke potpore postrojbama u području operacije. U skladu s potrebama, ojačava se resursima Remontnoga zavoda,Vojno zdravstvenoga središta, Bojne za opskrbu kao i ostalih postrojbi Zapovjedništva za potporu.

Po završetku uspostave ekspedicijskoga kampa, zapovjednik bojne pk Milan Slavica je istaknuo da je ponosan na svoje pripadnike što su iznimno motivirani dali sve od sebe da u vrlo kratkom roku izvrše zadaću i što su pokazali da je Hrvatska vojska u ovim kriznim trenucima za Republiku Hrvatsku i njeno stanovništvo spremna i da stoji uz svoj hrvatski narod.

Tekst/foto: pk Domagoj Franić/ZzP