07.02.2020.
Međunarodna vojna vježba „MIR 20/1“

U vremenu od 3. do 6. veljače 2020. provedena je međunarodna vojna vježba “MIR 20/1” s ciljem ocjenjivanja sposobnosti snaga 12. HRVCON koji se tijekom ožujka 2020. upućuju u NATO vođenu operaciju “Odlučna potpora” (Resolute Support) u Afganistanu.

U vojarni „Josip Jović“ Udbina na vježbi je uz ostale sastavnice OS RH sudjelovalo i Zapovjedništvo specijalnih snaga s ciljem izvršenja završne provjere spremnosti sastavnice ZSS-a za sudjelovanje u navedenoj operaciji .

Ocjenjivanje sastavnice ZSS-a proveo je ocjenjivački tim iz sastava ZSS-a, a nakon provedenog ocjenjivanja isti je na temelju pozitivnih ocjena iz svih područja ocjenjivanja potvrdio da je navedena sastavnica u potpunosti spremna za sudjelovanje u NATO vođenoj operaciji “Odlučna potpora“ u Afganistanu.

Ocjenjivanje je provedeno u sukladu s Uputom za nadzor i ocjenjivanje spremnosti stožera, zapovjedništava, postrojbi i ustanova Oružanih snaga RH i standardima snaga Savezničkog zapovjedništva za operacije, uz korištenje nacionalnih referentnih dokumenata, savezničkih referentnih dokumenata te standardnih operativnih postupaka koji se primjenjuju u operaciji.

Uručena pozitivna ocjena od strane ocjenjivačkog tima dokaz je da je sastavnica ZSS-a u potpunosti provela učinkovitu i realističnu obuku temeljenu na Programu preduputne obuke specifičnom za izvršenje zadaće u području operacije te traženih standarda u navedenim referentnim dokumentima kao i na standardima i zahtjevima koje propisuju NATO doktrinarni dokumenti.

Tekst i foto: ZSS