04.02.2020.
Ratna škola „Ban Josip Jelačić” posjetila Ravnateljstvo Civilne zaštite

Polaznici 22. naraštaja Ratne škole "Ban Josip Jelačić” pod vodstvom načelnika brigadira Mije Kožića u ponedjeljak, 3. veljače 2020. posjetili su Ravnateljstvo civilne zaštite (RCZ) Ministarstva unutarnjih poslova RH-a gdje ih je dočekao koordinator za sustav Civilne zaštite (CZ) Darko Majstorović.

Uz Darka Majstorovića posjetu su nazočili načelnica sektora Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa Nataša Holcinger, zapovjednik Državne intervencijske postrojbe CZ Siniša Klečar, načelnica sektora za Radiološku i nuklearnu sigurnost Zdravka Tečić, načelnik sektora za Inspekcijske poslove Nikola Turkalj, načelnik sektora za eksplozivne atmosfere Dario Dragojević, načelnik sektora za protuminsko djelovanje (HCR) Nikša Bogdanić, načelnici Operativnog centra CZ i Županijskog centra za grad Zagreb i Zagrebačku županiju Roko Baotić i Božo Ćurić.

Nakon uvodnog obraćanja, Darko Majstorović upoznao je polaznike s ustrojem Ravnateljstva CZ MUP-a, zakonodavnim okvirima s posebnim naglaskom na Zakon o sustavu Civilne zaštite, projektom Crvenog križa i RCZ „Prijatelj zajednice“ te pokretanju studija civilne zaštite na Policijskoj akademiji.

Zapovjednik Državne intervencijske postrojbe CZ Siniša Klečar upoznao je sa postrojbama CZ.

Načelnica Sektora Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa Nataša Holcinger upoznala je polaznike o usvojenoj Procjeni rizika od katestrofa za Republiku Hrvatsku u 2019. koju je izradila navedena platforma te izradi novog dokumenta – Strategija upravljanja rizicima te godišnjim konferencijama i objavljenim zbornicima radova.

Načelnica Sektora Radiološke i nuklearne sigurnosti Zdravka Tečić upoznala je sa međunarodnom ljestvicom nuklearnih događaja, sustavom ranog upozorenja na nuklearnu nesreću u Republici Hrvatskoj te europskom platformom Joint Research Centre European Radiological Date Exchange Platform (JRC EURDEP).

Načelnik Sektora za Inspekcijske poslove Nikola Turkalj upoznao je sa obimom poslova inspekcijskog nadzora koji obuhvaćaju: nadzor u području zaštite od požara, proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari te oružja, privatne zaštite i detektivskih poslova, protuminskog djelovanja, civilne zaštite te radiološke i nuklearne sigurnosti sukladno odredbama posebnih Zakona.

Načelnik Sektora za eksplozivne atmosfere Dario Dragojević upoznao je sa zadaćama Tehničkog nadgledanja postrojenja koja obuhvaćaju klasifikaciju prostora te uređaja i instalacija namjenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom stmosferom.

Načelnik sektora za Protuminsko djelovanje (Hrvatski centar za razminiranje) Nikša Bogdanić upoznao je polaznike sa stanjem razminiranosti teritorija Republiek Hrvatske te planom razminiranja preostalih površina koje su sumnjivo minsko područje. Ujedno su se upoznali sa e-servisima u protuminskom sustavu (MIS Portal Hrvatskog centra za razminiranje i mobilna aplikacija MINE.info.hr).

Nakon predavanja polaznici su posjetili i upoznali se sa radom Operativnog centra CZ i Županijskog centra za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju.

Tekst: Ratna škola

Foto: MUP