19.12.2019.
Provedeno Godišnje savjetovanje kineziologa OS RH u Požegi

U Požeškom Središtu za obuku i doktrinu, Zapovjedništva za potporu od 16. do 19. prosinca u organizaciji Personalne uprave GS OS RH održano je godišnje savjetovanje za kineziologe u OS RH.

Zapovjednik vojarne „123. brigade HV“ i Središta za obuku i doktrinu logistike Požega, brigadir Mato Tomašević primio je sudionike Godišnjeg savjetovanja kineziologa OS RH, te im zaželio dobrodošlicu i upoznao sa životom i radom postrojbi koje se nalaze u vojarni „123. brigade HV“ Požega.

Raščlamba kinezioloških aktivnosti ukazuje na pozitivne pomake u razvoju svijesti o korisnosti bavljenja kineziološkim aktivnostima čemu su u značajnoj mjeri doprinijela poboljšanja kineziološke infrastrukture i opremanje sportskim spravama, rekvizitima i pomagalima kao i razvoj kinezioloških programa.

Stožerni časnik za kineziologiju pukovnik Andrija Križanić izjavio je: „Prezentiran je novi test tjelesne spremnosti američke kopnene vojske (Army Combat Fitness Test- ACFT) koji kreće s primjenom u 2020. godine te razmotreni prijedlozi za poboljšanje normativnog uređenja područja provjera tjelesne spremnosti, osobito u području selekcijskih postupaka. Poseban naglasak je dan na Pravilnik o vrstama vojnih medalja, uvjetima i postupku njihove dodjele, naravno u dijelu koji se odnosi na medalje sportskih postignuća kao jednom elementu koji bi trebao pozitivno utjecati na razvoj kulture vježbanja i bavljenja raznim oblicima kinezioloških aktivnosti.“

Tekst i foto: Antun Mandić