27.11.2019.
Završena „Obuka za borbenog spasioca“ za pripadnike Vojske Crne Gore i HKoV

U Središtu za obuku i doktrinu logistike u Požegi, u periodu od 11. do 27. studenoga, provedena je Obuka za borbenog spasioca, deseta ove godine, u sklopu preduputne obuke sastavnica 12. HRVCON Resolute Support Mission i 6.HRVCON Efp BG-POL. Šest polaznika Vojske Crne Gore i sedam polaznika HKov-a u potpunosti su svladali sva potrebna znanja i vještine propisane Programom obuke za borbene spasioce te steklo dodatnu osposobljenost DOS Z164 i licencu za rad borbenog spasioca u trajanju od dvije godine.

Suradnja sa pripadnicima Vojske Crne Gore u obuci borbenih spasioca odvija se već sedam godina.

U sklopu Obuke za borbenog spasioca sa svim polaznicima provedena je Obuka za Emergency Egress – simulacija prevrtanja vozila na simulatoru.

Na završetku obuke zapovjednik Središta za obuku i doktrinu logistike pukovnik Mato Tomašević polaznicima Obuke za borbenog spasioca je uputio čestitke i pohvale za njihovo zalaganje na obuci te im uručio potvrde o osposobljenosti.

Polaznici su izrazili zadovoljstvo pristupom i stručnošću instruktora koji su proveli obuku te ih tako osposobili za izuzetno tešku i zahtjevnu ulogu borbenog spasioca.

Tekst i foto: satnik Antun Mandić