22.11.2019.
Obuke sigurne i terenske vožnje i uporaba vitla

U Središtu za obuku i doktrinu logistike Požega, Zapovjedništva za potporu od 18. do 22. studenoga, provedena je obuka sigurne i terenske vožnje te uporabe vitla na lakim terenskim vozilima.

Sigurna vožnja daje polaznicima pravu spoznaju o tome što znači zaustaviti vozilo u cestovnim uvjetima pri različitim brzinama i na podlogama različite kliznosti. Simuliranjem kritičnih situacija u potpuno kontroliranim uvjetima polaznici uvježbavaju različite tehnike kočenja, uz i bez primjene ABS-a (sustav protiv blokiranja kotača) izbjegavajući pri tom prepreke, zadržavajući upravljivost i nadzor nad vozilom. Terenski dio obuke proveden je dijelom na namjenski izgrađenoj stazi za terensku vožnju na “Logističkom vježbalištu Glavica“, a dijelom po šumskim putovima.

Nakon provedene obuke polaznici su osposobljeni za pravilno reagiranje vozilom u mogućim kritičnim situacijama u prometu na cestama. Isto tako su osposobljeni za samostalno upravljanje terenskim vozilom u svim cestovnim i terenskim uvjetima uz uporabu uređaja koji omogućavaju bolju prohodnost te upoznati sa sigurnosnim mjerama prilikom korištenja vozila.

Voditelj obuke pukovnik Boris Galić izjavio je: „Svih osam polaznika obuke ispunilo je preduvjete za dobivanje potvrde o osposobljenosti“.

Tekst i fotografija: satnik Antun Mandić