06.11.2019.
Kadeti Hrvatske vojske na razmjeni u Sjedinjenim Američkim državama

Pripadnici Kadetske bojne „Predrag Matanović“ Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“, kadetkinja nadnarednica Tihana Lajtman i kadet nadnarednik Mateo Martinović sudjelovali su od 30. listopada do 4. studenog 2019. na konferenciji razmjene kadeta kroz program akademske mobilnosti kadeta za partnerske zemlje pod nazivom SCUSA 71 (Student Conference on U.S. Affairs) na vojnoj akademiji West Pointu u Sjedinjenim Američkim državama.

Konferenciji su nazočili pretežno studenti američkih sveučilišta Harvard University, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Brown University kao i kadeti s West Pointa te pripadnici drugih vojnih akademija.

Glavna tema konferencije bila je „Unapređenje nacionalnih interesa: Presjecište domaće politike i američke vanjske politike“ (Advancing the National Interest: The Intersection of Domestic Politics and American Foreign Policy). Svim članovi konferencije bila je dodijeljena jedna od petnaest tema koje su obrađivali na okruglim stolovima u domeni glavne teme.

Kadetkinja nadnarednica Tihana Lajtman sudjelovala je za okruglim stolom pod nazivom „Europa“ (Europe) gdje su raspravljali o poboljšanju odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Europe kroz NATO. Kadet nadnarednik Mateo Martinović sudjelovao je za okruglim stolom pod nazivom „Sigurnost u kibernetičkom prostoru“ (Security in Cyberspace) gdje su se predlagale regulacije i norme za međunarodni kibernetički prostor i kibernetički prostor Sjedinjenih Američkih Država.

Konferencija je proširila suradnju civilnih i vojnih učilišta i sveučilišta te pružila širu sliku civilnim studentima o životu i radu vojnih učilišta. Ovakav oblik suradnje između SAD-a i Hrvatske vojske pomaže mladim časnicima da postanu svjesni aktualnih problema i događanja u svijetu kao i drugačijih pogleda na svijet između SAD-a i Europe. Osim toga, ova konferencija bila je dobra podloga za nastavak uspješne suradnje s budućim časnicima drugih država.

Tekst: Kadetska bojna/HVU

Foto: Kadetska bojna/HVU