29.10.2019.
Pripadnici Hrvatske ratne mornarice u berbi maslina

U berbu maslina, koja je otpočela diljem Dalmacije, uključili su se i pripadnici Hrvatske ratne mornarice.

Sa stotinu trideset i osam stabala posađenih u krugu vojarne „Admiral flote Sveto Letica Barba“ u utorak, 29. listopada 2019., u toku jutra obralo se 1670 kg zdravih plodova koje će se tijekom popodneva odnijeti u uljaru na danju obradu.

Ulje koje se dobije preradom ovih maslina konzumira se te daruje prigodom protokolarnih posjeta HRM-u.

Maslina počinje sa nakupljanjem ulja tijekom kolovoza. Ono je najintezivnije u rujnu i početkom listopada, to jest, sve do početka zrenja. Da bi se sačuvala svojstva kakvoće plodova masline nakon berbe, potrebno ih je odmah pakirati i otpremiti u uljaru na preradu.

Tekst i fotografije: M. Siriščević