10.06.2019.
Raščlamba operativnih parametara operacija iz Domovinskog rata

U vojarni „Kovčanje“ na Malom Lošinju u vremenu od 3. do 7. lipnja 2019. godine u organizaciji Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“ (HVU) provedena je završna vježba pod nazivom "Raščlamba operativnih parametara suvremenih vojnih operacija" u sklopu predmeta Suvremeni vojni koncepti na kojoj su sudjelovali polaznici 27. naraštaja Zapovjedno stožerne škole „Blago Zadro“ i 17. naraštaja Visoke dočasničke izobrazbe Dočasničke škole „Damir Tomljanović Gavran“

Voditeljica vježbe bila je načelnica Katedre operativnog umijeća HVU-a brigadirka Suzana Filjak, a u provedbi vježbe još su sudjelovali nastavnik združenih vojnih operacija pukovnik Andrija Mihanović, viši instruktori časnički namjesnik Vlado Derdić i časnički namjesnik Siniša Šurmin.

Cilj vježbe bio je osposobiti polaznike Zapovjedno stožerne škole i Visoke dočasničke izobrazbe za proces raščlambe operativnih parametara suvremenih operacija na studijama slučaja planiranih i provedenih operacija iz Domovinskog rata. Cjelokupnu pripremu, razradu metodologije, planiranje i organizaciju vježbe te nastavne materijale temeljene na autentičnim i originalnim dokumentima, planovima i zapovijedima vezanim uz proučavane operacije uvezane u četiri opsežne skripte, (Napad JA na Republiku Hrvatsku 1991., Planirana ali neprovedena obrambena operacija suprotne strane „Gvozd“ iz 1995. te Operacije „Bljesak“ i „Oluja“, 1995.) proveli su nastavnici Katedre operativnog umijeća koji su ujedno i mentorirali polaznike dok je pukovnik Mihanović prenio je svoje bogato iskustvo iz planiranja operacija stečeno u trogodišnjem radu u NATO zapovjedništvu za specijalne operacije. Informatička potpora omogućila je komuniciranje polaznika na udaljenim lokacijama i pridonijela ostvarenju ishoda učenja po metodologiji koja je po prvi put provedena 2017. godine u sklopu izobrazbe časnika i dočasnika.

Polaznici su bili raspoređeni u pet radnih skupina i prema zadanim parametrima raščlanjivali operacije iz Domovinskog rata. Kroz stožerni rad imali su zadaću preispitati i procijeniti operativne parametre te njihov doprinos u postizanju ciljeva s naglaskom na dizajn operacije i naučene lekcije. Izvješćivanje o parametrima proučavanih operacija provedeno je na kraju same vježbe a nakon prezentacije svake skupine slijedila je dinamična i konstruktivna diskusija tijekom koje su polaznici postavljali kritička pitanja. Na koncu cjelokupnog izvješćivanja u ukupnom trajanju od pet školskih sati, nastavnici su dali svoj osvrt na proizvode i rad polaznika. Ovakav metodološki pristup, poznat i u drugim visokim vojnim školama stranih zemalja, pridonosi stjecanju ukupnih vojnih kompetencija i potpunijem razumijevanju te provedbi procesa planiranja operacija. Poseban doprinos vježbe, a kako su i sami polaznici izvijestili u završnom osvrtu na vježbu pridonio je i potpunijem razumijevanju operacija provedenih tijekom Domovinskog rata

Korisnost vježbe, sama metodologija i način rada visoko su ocijenjeni od strane polaznika, a kao najznačajnije istaknuta je važnost stožernog rada, sveobuhvatni pristup i završna primjena i potvrda teorijskog dijela izobrazbe. Polaznici su uložili značajan trud, pokazali visoku razinu primijenjenog znanja stečenog tijekom cjelokupne izobrazbe te pokazali profesionalnost, stručnost i motivaciju tijekom vježbe.

Tekst: brg Suzana Filjak

Foto: brg Suzana Filjak