05.06.2019.
Najbolji mornari i dočasnici HRM-a za razdoblje siječanj - travanj 2019.godine

Zapovjednik Hrvatske ratne mornarice komodor Ivo Raffanelli u utorak, 4. lipnja 2019., primio je pripadnike HRM-a koji su proglašeni za najbolje dočasnike i mornare za prvi kvartal tekuće godine.

Najboljima za mjesec siječanj proglašeni su skupnik vojni specijalist Zoran Baković i vojnik Matej Kapetanović. U veljači posebno su se istaknuli narednik Damir Madunić i vojnikinja Andrijana Višić, dok su za ožujak najboljima proglašeni nadnarednik Ante Pavić i mornar Matija Legek. Nadnarednik Petar Stipanović i razvodnik Davor Delić najbolji su dočasnik i mornar u mjesecu travnju.

Komodor Raffanelli najboljim je dočasnicima i mornarima HRM-a uručio pismene pohvale te im čestitao na ostvarenim priznanjima. I ovom prigodom zapovjednik HRM-a istaknuo je predanost vojničkom pozivu, težnju za usavršavanjem i učenjem kao temeljne preduvjete za uspjeh u provedbi zadaća.

Sk VS Zoran Baković na dužnosti je dočasnika za klasični UbS u Desetini za skladištenje i održavanje pomorskih mina - Paninkovac, Pomorske baze Split. Od listopada 2018. do siječnja 2019. sk Baković privremeno je izmješten u VSK Tatinje, Odsjek PB „Jug“ Ploče, gdje je zajedno sa djelatnicima Desetine Tatinje i Paninkovac proveo veliki tehnički pregled na minama AIM-70. Pored angažiranosti u provedbi ove zahtjevne zadaće, iskazao se i u kontinuiranom radu na usavršavanju sredstava, a u cilju dobivanja optimalnih akustičkih i indukcijskih parametara brodova HRM-a. Tijekom mjeseca siječnja, za vrijeme radova na tehničkoj zaštiti u istoj vojarni, sk Baković predano i ustrajno je pratio provedbu radova te istovremeno izvršavao sve postavljene mu zadaće.

Voj Matej Kapetanović na dužnosti je strijelca u Satniji za osiguranje PB Split. U OSRH je od 2008., a od 1. rujna 2010. raspoređen je u HRM. S obzirom da je jedna od zadaća Satnije pružanje potpore na sahranama umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, što zahtijeva angažiranje vojnika izvan redovnog radnog vremena, voj Kapetanović iskazao se izrazitom spremnošću za izvršenje izvanrednih zadaća. Uz redovnu dužnost stražarskog osiguranja u vojarni „“Admiral flote Sveto Letica-Barba“, tijekom navedenog razdoblja sudjelovao je i u aktivnostima pružanja potpore obilježavanju 26. VRO „Maslenica 93“ u Posedarju, u svojstvu pripadnika počasne desetine HRM-a. Vrlo aktivno sudjeluje u provedbi obučnih aktivnosti stalno radeći na svom osobnom stručnom usavršavanju.

Nr Damir Madunić nakon niza mornarskih i dočasničkih dužnosti u Flotili HRM od 1. kolovoza 2017. na dužnosti je poslužitelja sredstava veze u satniji KIS-Vod veze, u svojstvu vođe skupine. Tijekom veljače prilikom testiranja novog RU vojnika TAKRAD, koristeći iskustvo iz AVPD tima, uočio je izvjesne manjkavosti te predložio poboljšanja na spomenutom radio uređaju kao i promjene u cilju povećavanja kompatibilnosti sa ostalim uređajima koji se koriste u HRM-u. Izuzetnu predanost pozivu, znanja i sposobnosti nr Madunić izrazio je i za vrijeme obuke vezano uz radio sustav THALES TRC 3700 koju je provodio u siječnju o. g. za sve djelatnike voda veze, satnije KIS-a.

Voj Andrijana Višić u OSRH je od 20. ožujka 2018. Nakon završetka specijalističke vojne obuke raspoređena je na dužnost vojnik MDP-strijelac. U radnoj sredini ističe se posvećenošću zadaćama, profesionalnošću i željom za usavršavanjem, posebno u obučnim procesima u kojima uvijek teži najboljem. Rezultati koje je ostvarila u topo-hodnji Satnije MDP-a u veljači o. g. pokazali su izrazito visoku razinu njene tjelesne spremnosti. U isto vrijeme iskazala se i kao predvodnik i motivator svojim kolegama. Sva svoja znanja i sposobnosti stavlja u službu kolektiva, dodatno pomažući kolegama novopridošlim u postrojbu.

Nnr Ante Pavić instruktor je ronjenja u Odjelu za obuku ronitelja Središta za obuku HRM-a. Sudionik je Domovinskog rata, od 2008. raspoređen u HRM-u. Sudjelovao je u tri operacije potpore miru: UNDOF na Golanskoj visoravni, EU TRITON u Sredozemlju i EU NAVFOR ATALANTA - Somalia. Tijekom provedbe temeljnog tečaja ronjenja za pripadnike libijske Ratne mornarice i Obalne straže Libije koji se provodio od polovine veljače do kraja ožujka 2019. posebno se istaknuo u ulozi voditelja tečaja. Svojim dugogodišnjim iskustvom instruktora ronjenja, pristupom, radom i savjetima sva svoja znanja izuzetno uspješno je prenio polaznicima ovog posebno zahtjevnog obučnog procesa. Svoj posao obavlja stručno, motivirano i predano. U radu pokazuje odlučnost i samoinicijativnost.

Mor Matija Legek je nakon uspješnog završetka specijalističke obuke 2017. raspoređen na ustrojbeno mjesto mornar strojar na ophodnom brodu OB-04. Od prvog dana obnašanja dužnosti pokazuje inicijativu i izuzetnu motiviranost. Znanja i vještine potrebne za polaganje ispita za samostalno obnašanje ustrojbene dužnosti (SOUD) usvojio je u roku uz sve pohvale ispitne komisije. Isto tako, u izvanrednim situacijama, mor Legek iskazao se kao pouzdan i posebno vrijedan djelatnik. Kontinuirano radi na tjelesnoj spremi za što također ostvaruje najbolje ocjene..

Nnr Petar Stipanović pristupio je u OSRH 1997., a od 2017. raspoređen je u HRM na dužnost Voditelja odjeljka za protubrodsku borbu na raketnoj topovnjači RTOP-11. Uz navedeno, obučavatelj je pripadnika HRM-a za stjecanje DOS „Poslužitelj LPRS“. Sudjeluje u provedbi trenažnih i bojevih gađanja iz LPRS u kojima pripadnici HRM-a postižu izvanredne rezultate. Posebno treba istaknuti zalaganje koje je iskazao za na VV „Štit 19“ gdje su pripadnici HRM pokazali visoku razinu obučenosti i spremnosti za provedbu gađanja LPRS-om sa broda. Uz navedeno, njegova brza reakcija pokazala se izuzetno značajnom pri spašavanju unesrećenog surfera kojeg je uočio na pučini tijekom plovidbe desantnim brodom minopolagačem DBM-81 u VV „Štit 19“ u Zadarskom kanalu.

Rz Davor Delić sudionik je Domovinskog rata od 1991., a od 2008. raspoređen je u HRM-u. Trenutno je na dužnosti vođe skupine u Satniji za osiguranje u PB Split. Kroz mjesec travanj 2019. rz Delić osobito veliki osobni doprinos dao je u provedbi zadaće stražarskog osiguranja u vojarni „“Admiral flote Sveto Letica-Barba“ Split. Pored navedene dužnosti sudjeluje i u provedbi zadaća pružanja potpore prilikom posljednjih ispraćaja umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata kao pripadnik počasne postrojbe HRM-a. Iako zbog čestog angažiranja izvan redovnog radnog vremena ostvaruje priličan broj slobodnih dana, spreman je u svakom trenutku biti na raspolaganju postrojbi za izvršenje zadaća. Vrlo aktivno sudjeluje u provedbi obučnih aktivnosti kontinuirano težeći stručnom usavršavanju.

Tekst i foto: OJI HRM