04.06.2019.
Posjet studenata Kansas State University iz SAD-a Zavodu za pomorsku medicinu

Temeljem „Sporazuma o znanstveno - nastavnom i istraživačkom radu te tehničkoj suradnji“ između Sveučilišta u Splitu i MORH-a, dana 30. svibnja 2019. godine studenti Kansas State University, koji se nalaze u radnom posjetu Medicinskom fakultetu u Splitu obišli su Zavod za pomorsku medicinu Vojno zdravstvenog središta Zapovjedništva za potporu.

Zajedno sa studentima gosti Zavoda bili su i prof. dr. John Buckwalter, dekan College of Human Ecology, Kansas State University te prof. dr. sc. Zoran Valić, prodekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Načelnik Odjela za podvodnu, pomorsku i hiperbaričnu medicinu pukovnik dr Hrvoje Stipančević, prezentirao je studentima rad odjela i metodu liječenje hiperbaričnom oksigenacijom.

Studenti su bili posebno impresionirani kompleksom visokotlačnog sustava barokomore te postupkom liječenja pacijenata koje se u okviru redovitog kliničkog programa odvijalo u tijeku posjeta.

Tekst i foto: sžn Gordana Olujić