31.05.2019.
Završio 19. naraštaj Tečaja za instruktore

U Dočasničkoj školi „Damir Tomljanović Gavran“ (DŠ) u Požegi, u petak, 31. svibnja 2019. godine održana je svečanost povodom završetka 19. naraštaja Tečaja za instruktore gdje je tom prigodom zapovjednik DŠ-a pukovnik Zdenko Šakota polaznicima uručio potvrde o završetku tečaja. Tečaj je uspješno završilo 20 polaznika.

Obuka je provedena je od 13. do 31. svibnja 2019 u vojarni „123. brigade HV“ u Požegi“ gdje su polaznici kroz teoretski dio odslušali nastavni sadržaj propisan nastavnim planom i programom, te su u praktičnom dijelu kroz različite vježbe, provodili i vršili raščlambu obučnog sata sukladno pedagoško metodičkim standardima.

Fokus tečaja bio je usmjeren na nadogradnju i proširenje postojećih kompetencija dočasnika potrebnih za sudjelovanje u nastavnom procesu, odnosno proširenju i nadogradnji kompetencija u području metodike izobrazbe i obuke, komuniciranja i vođenja.

Cilj tečaja bio je usmjeren na proširenje znanja i vještina potrebnih za provedbu učinkovitog nastavnog procesa i obučavanje nižih dočasnika i vojnika u osvježavanju postojećih ili usvajanju novih znanja i vještina pojedinca i malih skupina.

Prema ostvarenim rezultatima najbolji polaznik tečaja bio je skupnik Bože Đipalo pripadnik Dočasničke škole, koji je pismeno pohvaljen od zapovjednika Dočasničke škole.

Tekst: bjn Mario Trnokop

Foto: sžn Mario Jalšovec